Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de dienstregeling van de MIVB tijdens de schoolvakanties

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1592)

 
Datum ontvangst: 17/04/2023 Datum publicatie: 20/06/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 22/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Sinds kort zijn de schoolvakanties in het Franstalige en Nederlandstalige onderwijs niet meer hetzelfde. Kunt u mij bijgevolg zeggen of de vakantiedienstregelingen voor de bussen, trams en metro's van de MIVB nog geldig zijn? Zo ja, gelden ze voor alle vakanties van het Franstalige en Nederlandstalige onderwijs of alleen voor de ene of de andere?
 
 
Antwoord    De MIVB moduleert haar aanbod het hele jaar door om een hogere frequenties te garanderen in de periodes van het jaar waarin de vraag het grootst is. Dankzij dit systeem kan het MIVB-personeel ook vrij nemen wanneer hun kinderen op vakantie zijn.

De MIVB paste haar aanbod aan om rekening te houden met de schoolkalender van de scholen van de Federatie Wallonië-Brussel. Deze scholen vertegenwoordigen het grootste deel van de vraag verbonden aan scholen op het MIVB-net, wat een grote invloed heeft op het gebruik van de lijnen.

Toch heeft de MIVB sinds 29/08/2022 het verschil tussen de klassieke gele dienstregeling en de witte dienstregeling voor de schoolvakanties aanzienlijk verkleind. Al enkele jaren werkt de MIVB aan een groter aanbod tijdens de schoolvakanties, omdat veel reizigers geen scholieren of studenten zijn en voor hun verplaatsingen op de MIVB zijn aangewezen. Met andere woorden: het verschil in dienstverlening tussen de schoolperiode en de schoolvakantieperiode wordt steeds minder groot.