Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het voorkooprecht voor huurders

Indiener(s)
Mohamed Ouriaghli
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1166)

 
Datum ontvangst: 12/04/2023 Datum publicatie: 06/06/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 01/06/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Actie 32 van het Noodplan huisvesting voorziet in "Invoering van een voorkooprecht voor huurders waarvan de woning te koop wordt aangeboden". Het doel van dit mechanisme is de doeltreffendheid van het recht op huisvesting te waarborgen en de toegang tot onroerend goed voor huurders te bevorderen.

Vandaag is het voor Brusselaars steeds moeilijker om een woning aan te kopen, vooral voor jonge gezinnen. Zo ontvangt 60% van de jongeren tussen 18 en 34 jaar die in Brussel een woning kopen, externe hulp. Wie geen externe hulp krijgt, heeft vaak geen andere keuze dan ons gewest te verlaten.

Tussen de steeds stijgende vastgoedprijzen en de steeds dalende koopkracht van de Brusselaars is de context inderdaad niet bevorderlijk voor jongeren om de sprong te wagen. De stijging van de hypotheekrente versterkt deze vaststelling nog.

Mijn vraag luidt dan ook als volgt: hoe staat het met het  ontwerp van ordonnantie tot invoering van een voorkeursrecht voor huurders en wanneer zal het in werking treden?

 
 
Antwoord    Het ontwerp van ordonnantie tot invoering van een voorkeurrecht voor huurders zal in juni 2023 in tweede lezing worden voorgelegd aan de regering en zal naar verwachting in juli aan het halfrond van het Parlement worden voorgelegd met het oog op de inwerkingtreding ervan in 2023.