Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verwaarlozing van metrolijnen 2 en 6.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1597)

 
Datum ontvangst: 18/04/2023 Datum publicatie: 30/05/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 23/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/04/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Brusselse metronetwerk wordt al te vaak geplaagd door technische problemen en onderbrekingen. Metrolijnen 2 en 6 worden daarin het zwaarst getroffen. Op deze lijnen is bijna dagelijks een langdurige onderbreking, en lijken vervangstellen niet steeds voorhanden.

En dat merken de reizigers op deze metrolijnen. Gedurende de piekuren is het soms meer dan 10 minuten wachten op een metro op lijn 6. Het gevolg is dat laattijdige metrostellen vaak overvol zitten, wat een negatieve impact heeft op het reizigerscomfort en -tevredenheid, en dit op een lijn die reeds bediend wordt door de oudere en minder comfortabele metrostellen in tegenstelling tot lijnen 1 en 5.

In de praktijk merken we duidelijk dat het niet mogelijk is om tijdens de spitsuren de belangrijkste metrostations elke tweeënhalve minuut te bedienen, een doel dat begin vorig jaar door uw kabinet werd vooropgesteld.

De afgelopen jaren heeft de Brusselse overheid fors geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Er is de bouw van een nieuwe metrolijn en er werden op initiatief van uw voorganger nieuwe tram- en metrostellen besteld. Maar metrolijnen 2 en 6 blijven, alweer, op hun honger zitten. Een herwaardering van die lijnen is broodnodig.

Ik stel u daarom volgende vragen:

  • Welke zijn de voornaamste oorzaken van de technische problemen en onderbrekingen op de Brusselse metrolijnen 2 en 6, en welke maatregelen worden er genomen om deze problemen op te lossen?

  • Hoe kan u ervoor zorgen dat het doel om de belangrijkste metrostations tijdens spitsuren elke tweeënhalve minuut te bedienen alsnog wordt behaald, in het bijzonder voor metrolijn 6?

  • Wat is de huidige staat van de metrostellen die momenteel op lijnen 2 en 6 rijden en bestaan er plannen om deze een update te geven?

  • Welke plannen heeft u om de frequentie van metrostellen op lijnen 2 en 6 in de praktijk te verhogen?

 
 
Antwoord    De MIVB moderniseert momenteel haar metronet (nieuwe voertuigen en nieuwe signalisatie). Andere netten sluiten de betrokken lijnen doorgaans voor dergelijke werken, maar in Brussel gebeuren ze met behoud van de metro-uitbating voor de reizigers.
Deze signalisatiewerken hebben gevolgen voor het rollend materieel. Aangezien deze werken in fases worden uitgevoerd (eerst de lijnen 1-5 omvormen), vergt dit een specifieke organisatie van de metrovloot. Daardoor rijden de oudere metrotypes nu op de lijnen 2-6. Deze voertuigen hebben door hun leeftijd af te rekenen met bevoorradingsproblemen voor een hele reeks onderdelen (door het verdwijnen van leveranciers, het verdwijnen van technologie, enz.). De moeilijkheden worden nog versterkt door de internationale crisissen die momenteel de markten beïnvloeden (gevolgen voor de bevoorradingstermijnen en de prijzen).
Naast deze operationele realiteit deed zich tussen juni en september 2022 een reeks incidenten voor. Die waren te wijten aan de hoge temperaturen die een negatief effect hadden op de voertuigen, zowel MX (de oudste) als M6 (de meest recente vóór de komst van de nieuwe M7-metro’s). De MIVB maakte in die periode 7 grote incidenten mee waardoor ze de betrokken voertuigen maandenlang niet kon gebruiken.
Om dit in de toekomst te voorkomen stelde de MIVB een plan voor prioritaire inspectie van haar metrostellen op. Vervolgens werd een plan opgesteld om beschadigde voertuigen te herstellen.
Het inhaalplan dat in de technische dienst (onderhoud) werd ingevoerd, omvat verschillende maatregelen, zoals een herbeoordeling van de omvang van de voorraad reserveonderdelen als gevolg van de exponentiële toename van de huidige bevoorradingstermijnen, een grondige herziening van de planning van de interventies en een herbeoordeling in real time van de prioriteiten.
De technische teams werden ook versterkt door personeel tijdelijk in te zetten voor andere, minder dringende taken.
Daarnaast gebruikt de MIVB sinds kort een ander, moderner voertuigtype op de lijnen 2-6, waardoor het aanbod op deze lijnen enigszins is toegenomen. Sinds 13 maart 2023 rijden er 2 BOA's op lijnen 2-6 om het aantal metro's dat op dit lijnenpaar mag rijden te verhogen en de reserve aan metrostellen te vergroten.
Vóór deze datum reden alleen MX-voertuigen op lijnen 2-6. Voor deze modellen worden onderhoudsplannen en corrigerende maatregelen uitgevoerd en daarnaast wordt ook gewerkt aan een betrouwbaarheidsprogramma voor de langere termijn (GOMX).
Het tijdverlies gerelateerd aan voertuigen vormt echter slechts een deel van de verliezen en verstoringen in kilometers op het net. Ook andere oorzaken moeten worden aangepakt, zoals het grote aantal storingen dat door derden worden veroorzaakt. Tijdens het jaar 2022 waren er 278 spoorlopers die per spoorloper voor een gemiddelde vertraging van 12 minuten zorgden. Binnen de MIVB is een sensibiliseringscampagne gevoerd om dit fenomeen, dat al enkele jaren aanzienlijk toeneemt, te beperken.
De MIVB stelt alles in het werk om de doelstellingen inzake frequenties te halen en het lopende onderhoudsprogramma (inhaalbeweging) is daarvan het bewijs. Dit moet het mogelijk maken de reizigers de geplande dienst aan te bieden, d.w.z. een metro om de 5 minuten op lijn 2 en lijn 6, wat neerkomt op een metro om de 2,5 minuten op de lus Simonis-Elisabeth.