Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitvoervergunningen voor Dynali Helicopter Company

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 848)

 
Datum ontvangst: 19/04/2023 Datum publicatie: 06/06/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 22/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Dynali Helicopter Company is marktleider op het gebied van ultralichte helikopters. Het bedrijf stelt maar liefst 30 werknemers te werk in deze hoogtechnologische sector. Hoewel de fabriek in Nijvel is gevestigd, bevindt de hoofdzetel van het bedrijf zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en valt de toekenning van uitvoervergunningen onder uw bevoegdheid.

Voordat Dynali zijn maatschappelijke zetel naar het Brussels Gewest verplaatste, had het gewest het bedrijf de verzekering gegeven dat de aanvragen voor uitvoervergunningen binnen zes tot acht weken zouden worden behandeld. De aanvragen werden in augustus 2022 ingediend, maar begin april 2023 waren de vergunningen nog steeds niet afgegeven. Het bedrijf kampt daardoor met veel problemen en heeft mensen op technische werkloosheid moeten zetten terwijl de orderportefeuille volloopt. De commerciële reputatie van het bedrijf is aangetast en het bedrijf overweegt om naar Noord-Frankrijk te verhuizen.

  • Hoe komt het dat de bevoegde administratie zo veel tijd nodig heeft om de uitvoervergunningen aan Dynali af te geven?

  • Hoeveel bedrijven hebben te maken met vertragingen bij het aanvragen van uitvoervergunningen? Wat is uw strategie om dat proces te verbeteren?

  • Als dat na zeven maanden nog niet is gebeurd, wanneer zullen de uitvoervergunningen voor Dynali op de agenda van de ministerraad worden geplaatst, zodat het dossier eindelijk kan worden gedeblokkeerd?

 

 
 
Antwoord    De firma Dynali diende acht dossiers in bij de Cel Vergunningen. Vijf werden ingediend in augustus 2022, de overige drie werden in oktober 2022 ingediend.
Om redenen van vertrouwelijkheid worden de bestemmingen niet vermeld in wat volgt.

We rekenen op een termijn van 6 à 8 weken (geen strikte termijn) voor het behandelen van een dossier zodra het bij Cel Vergunningen ingediende dossier als volledig wordt beoordeeld, wat niet het geval was voor de dossiers van de firma Dynali.
In dit geval ging het om dossiers die voorheen al bij het Waalse Gewest waren ingediend en daar reeds ruime tijd onbehandeld bleven. Bovendien was de aard van de goederen onduidelijk, diende de werkelijke aard van de bewegingen te worden opgehelderd en ten slotte maakten de exportbestemmingen van meerdere goederen het voorwerp uit van navraag bij de Staatsveiligheid.

Een van deze dossiers, ingediend op 16 augustus 2022, werd door de klant geannuleerd in september 2022 omdat de klant niet langer kon wachten. Er moet niettemin worden verduidelijkt dat dit voorheen bij het Waalse Gewest ingediende dossier daar gedurende zes maanden bleef liggen alvorens de aanvraag in augustus werd ingediend bij de Brusselse cel Vergunningen. De Brusselse administratie kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze feitelijke situatie die heeft geleid tot de annulatie van het dossier door de klant.

Drie andere dossiers (respectievelijk in augustus en oktober 2022 ingediend) verkregen reeds een vergunning en zullen niet worden besproken.Een vijfde dossier, ingediend in augustus 2022, werd uiteindelijk door de firma Dynali ingetrokken, wegens een reden die geen verband houdt met een behandelingstermijn.
Momenteel zijn er nog drie dossiers hangende, waarvan er een werd ingediend eind augustus 2022 en twee in oktober 2022. In deze dossiers wacht de cel vergunningen op bijkomende informatie van de aanvrager zelf.

In het algemeen zijn er slechts zeer weinig firma’s die te maken krijgen met langere termijnen.

Ik wens tenslotte te verduidelijken dat, zoals de firma Dynali zelf aangeeft, aangehaalde economische werkloosheid vanaf 2021 werd ingevoerd om redenen die geen verband houden met de huidige vergunningsaanvragen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan hiervoor dus niet verantwoordelijk worden gehouden.