Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vooruitzichten voor het slachthuis van Anderlecht

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 1052)

 
Datum ontvangst: 21/04/2023 Datum publicatie: 20/06/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 02/06/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Onlangs vertelde u mij in de commissie dat het slachthuis van Anderlecht eind maart 2023 moest beslissen of het zijn slachtactiviteiten op de locatie in Anderlecht zou voortzetten.

Weet u welke beslissing er is genomen?

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Ingevolge de herstructurering van de erfpacht op de site moest Abattoir NV de MSI vóór eind maart 2023 inderdaad in kennis stellen van haar voornemen om de slachtactiviteiten op de site voort te zetten.

Ter herinnering: op hetzelfde moment heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volle eigendom van een deel van de site verworven met het oog op de bouw van een openbaar woningengeheel, de vergroening van de site (met ongeveer 1 ha) en de aanleg van openbare doorgangen voor zachte vervoerswijzen, zonder de reeds lopende investeringen voor de bouw van een openbaar openluchtzwembad te vergeten.

De vraag of de NV Abattoir een slachthuis moet blijven exploiteren is gerezen omdat de milieuvergunning voor het huidige slachthuis in 2028 afloopt.

Verlenging in de huidige vorm is weinig waarschijnlijk en hoe dan ook vereist de stedenbouwkundige vergunning voor het project "Manufakture" dat het huidige slachthuis wordt afgebroken.

Deze beslissing van de gedelegeerde ambtenaar is genomen om er een grote centrale markt te kunnen ontwikkelen zoals voorzien in de verschillende planningsdocumenten die eerst voor rekening van de NV Abattoir en nadien van het Gewest zijn opgesteld.

De NV Abattoir heeft bevestigd dat het geen nieuw slachthuis wenst te ontwikkelen en steunt haar beslissing op de volgende waarnemingen:

- Hoofdzakelijk vanwege de relatief kleine schaal is de huidige exploitatie verlieslatend, zelfs met afgeschreven installaties.

- Bij een exploitatie in een sterk verstedelijkte omgeving wordt het steeds moeilijker om overlast te beperken.
(Het slachthuis in Anderlecht zou de laatste inrichting van dit type in een stedelijke omgeving in Europa zijn).
- Voor een privé-onderneming zijn gezien de context van de vestiging op de site van Anderlecht de marktvooruitzichten voor een nieuw slachthuis te onzeker ( evolutie van de vleesconsumptie en het onverdoofd slachten, algemene verstedelijking van het gebied en meer bepaald rond de site...)

Door deze beslissing ligt de bal voortaan in het kamp van het Gewest om een openbaar initiatief te nemen voor de vestiging van een slachthuis op de site zelf of elders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op die basis ben ik nu samen met mijn collega Staatssecretaris Barbara Trachte de opportuniteit aan het onderzoeken.

Samen met Hub Brussel, Perspective en de MSI is een analyse van alternatieve locaties en economische aspecten van dit vraagstuk gestart in samenwerking met citydev.

De overeenkomst met de NV Abattoir geeft ons tot 31 maart 2024 de tijd om een standpunt over deze kwestie in te nemen.