Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het maken van afspraken in de Brusselse autokeuringscentra

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1601)

 
Datum ontvangst: 24/04/2023 Datum publicatie: 20/06/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 16/06/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Sommige ondernemers, met name garagehouders en autoverkopers en -verhuurders, hebben heel wat problemen om een afspraak te maken in een van de autokeuringscentra in het gewest. Zo zouden er in het centrum in Evere geen afspraakdata meer beschikbaar zijn en zou de boekingskalender eind juni stoppen.

De onmogelijkheid om een afspraak te maken in een autokeuringscentrum brengt de hele economische structuur die daarop moet kunnen rekenen in een zeer delicate situatie.

  • Kunt u voor elk autokeuringscentrum in het gewest de gemiddelde wachttijd voor een afspraak meedelen?

  • Klopt de informatie dat het niet meer mogelijk is om vóór eind juni een afspraak te maken bij het autokeuringscentrum in Evere en dat de kalender voor het maken van een afspraak na die datum ontoegankelijk is? Zo ja, hoe verklaart u die situatie?

  • Wat doet u om ervoor te zorgen dat alle bedrijven die regelmatig een autokeuring moeten laten uitvoeren, daarvoor binnen een redelijke termijn een afspraak kunnen maken?

 
 
Antwoord    Voor ondernemingen die actief zijn in de automobielsector is het essentieel om hun voertuigen te kunnen laten controleren binnen een redelijke termijn, gezien de aard van hun activiteiten. Recent is het niet altijd mogelijk geweest deze termijnen te respecteren.
Voor de coronacrisis was het de norm om zonder afspraak naar de keuring te gaan. Dit zorgde ook voor problemen, de wachtrijen konden erg lang zijn en de rijen auto’s blokkeerden soms meerdere straten. Het werk van de inspecteurs in de keuringscentra was ook moeilijker te plannen.
Sindsdien is de situatie eerder tegenovergesteld: een afspraak maken is verplicht, behalve voor herkeuringen waarbij een gehele keuring niet nodig is.
Dit heeft een einde gemaakt aan de problemen die werden veroorzaakt door de wachtrijen en de onvoorspelbaarheid van het werk, maar het systeem staat nog in de kinderschoenen. Er zijn nog verbeteringen van het systeem nodig, zoals bijvoorbeeld het vermijden van het veelvuldig reserveren van timeslots om een hoge beschikbaarheid te bekomen, zonder de intentie om van al die afspraken effectief gebruik te maken.
Er zijn momenteel besprekingen aan de gang om het boekingssysteem te verbeteren ten voordele van iedereen en om het huidige misbruik ervan te voorkomen.
Op datum van 28 april 2023 waren dit de data voor een eerstvolgende afspraak:
· Wat het Schouwingscentrum voor Auto's (SA, Anderlecht en Vorst) betreft:
o 11 mei voor tweedehandskeuring van privévoertuigen en bestelwagens.
o 19 mei voor een periodieke keuring van privévoertuigen en bestelwagens.
o Geen wachttijd voor vrachtwagens en bussen

· Wat de instelling Auto Controle & Techniek (ACT, Haren en Schaarbeek) betreft:
o De timeslots voor tweedehandskeuring van privévoertuigen en bestelwagens worden elke ochtend opengesteld voor de dag zelf. Dit is een testoplossing.
o 31 mei voor de periodieke keuring van privévoertuigen en bestelwagens.
Wat de specifieke situatie waar u het over heeft betreft, klopt het dat het momenteel niet mogelijk is een afspraak te maken voor een periodieke keuring na eind juni. De instelling ACT gaat zo snel mogelijk de mogelijkheid tot het maken van een afspraak openstellen voor de periode tot eind augustus.
Ten slotte is de administratie voortdurend in contact met de instellingen om oplossingen te vinden voor problemen rond het maken van een afspraak, in het bijzonder met de instelling ACT voor het centrum van Evere waar de meeste gevallen van misbruik plaatsvinden. We bestuderen momenteel ook de mogelijkheid om het reserveren van meerdere timeslots enkel mogelijk te maken voor bedrijven uit de automobielsector.
Een systeem van voorafbetaling wordt ook bekeken, maar daarvoor is wellicht een wijziging van de regelgeving nodig. Dit zou het aantal afspraken waarbij niet wordt opgedaagd sterk beperken.