Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitbreiding van buslijn 42

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1609)

 
Datum ontvangst: 25/04/2023 Datum publicatie: 20/06/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 05/06/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De inwoners van Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde keken reikhalzend uit naar het project voor de uitbreiding van bus 42. Deze uitbreiding, die oorspronkelijk gepland was voor 2022, moest de wijk Vogelzang en het centrum van Sint-Pieters-Woluwe bedienen. Het zou ook de mobiliteit van de buurtbewoners naar de campussen Solbosch en Plein van de VUB, de UCL alsook het Sint-Lukasiekzieknhuis een het CHIREC ziekenhuis vergemakkelijken. De website planbus.be kondigt echter een uitstel van het project aan.
  1. Wat zijn de redenen voor dit uitstel? Zijn de gemeenten ervan op de hoogte gesteld dat het project is stopgezet?

  2. Wat was het overleg met de gemeenten tijdens dit project? Zijn de gemeenten geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen? Waarom is het overleg stopgezet? 

  3. Wat was de geplande route van de 42 bus? Wat waren de knelpunten op de route? De burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe verklaarde tijdens een gemeenteraadsvergadering dat een twistpunt in dit project de Gouddallaan was. Kunt u dit bevestigen? Wat was het probleem?

  4. Als het project volledig wordt afgeblazen, wordt er dan nagedacht over een project voor de wijken die door de bus 42 zouden worden bediend?

 
 
Antwoord    Zoals alle projecten die deel uitmaken van het Busplan dat door de regering werd goedgekeurd in 2018, is het project van de nieuwe buslijn 42 vooraf besproken met alle betrokken gemeenten.
De nieuwe lijn 42 dient als verbinding tussen verschillende wijken en verschillende centra die momenteel nog niet met elkaar verbonden zijn. De relevantie van het concept van deze lijn blijft geldig en er is voor de MIVB in principe geen reden om deze lijn op te geven.
Het was echter vanaf het begin bekend dat de uitvoering van deze lijn een aantal plaatselijke aanpassingen zou vergen om de doorgang van de bussen in bepaalde verkeersaders mogelijk te maken.
We verwijzen hierbij naar de doorgang in de Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan in Watermaal-Bosvoorde, de heraanleg van de Nijvelsedreef op het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe en deels van Oudergem, de doorgang in de Gouddallaan op de grondgebieden van Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe.
Tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerpplan hebben enkele buurtbewoners kritiek geuit op de doortocht van deze nieuwe lijn in hun straat (Bemelstraat in Sint-Pieters-Woluwe).
In het kader van de uitvoering van de noodzakelijke projecten voor de uitwerking van het plan hebben zich meerdere moeilijkheden voorgedaan:
- Het project voor de herinrichting van de Nijvelsedreef werd door de omwonenden sterk aangevochten omwille van de parkeerplaatsen die hierdoor zouden verloren gaan. Bovendien werd de cofinanciering van dit project met het Gewest niet weerhouden, gezien de beperkte ambitie wat betreft de verplaatsingsomstandigheden voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Sindsdien ligt dit gemeentelijk project stil.
- De doorgang van de bussen door de Gouddallaan is altijd betwist geweest door de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, terwijl de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe de doorgang op haar grondgebied wel heeft goedgekeurd, ook al passeert daar nu al een buslijn van De Lijn. Tot nu toe is men er niet in geslaagd om een heraanleggingsproject te ontwikkelen dat voldoet aan de wensen van de betrokken gemeenten.
- Voor het project van de heraanleg van de Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan moest een mobiliteitsstudie worden uitgevoerd. De aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning wordt op dit moment voorbereid.

Door deze verschillende tegenslagen kon dit luik van het Busplan nog niet worden