Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de diensten van hub.brussels op het gebied van digitale transformatie

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 723)

 
Datum ontvangst: 17/05/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 22/06/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/05/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Hub.brussels biedt gepersonaliseerde, kosteloze en vertrouwelijke ondersteuning aan Brusselse bedrijven en handelszaken die een digitale transformatie willen doorvoeren.
  • Hoe werken hub.brussels en sustain.brussels samen om de digitale transformatie van Brusselse bedrijven aan te moedigen en te vergemakkelijken?

  • Hoeveel virtuele een-op-eengesprekken heeft hub.brussels georganiseerd om de digitaliseringsbehoeften van bedrijven te kennen in 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022? Hebt u een uitsplitsing naar geslacht?

  • Hoeveel bedrijven en handelszaken hebben in 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 gebruikgemaakt van de digitale transformatiediensten van hub.brussels? Hebt u een uitsplitsing naar geslacht en sector?

  • Wat is het budget dat hub.brussels jaarlijks uittrekt voor het aanbieden van zijn digitale transformatiediensten aan bedrijven?

  • Welke financiële steun verlenen Brussel Economie en Werkgelegenheid en hub.brussels momenteel voor de digitale ontwikkeling van bedrijven en handelszaken? Hoeveel financiering is er toegekend voor de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022? En volgens welke sectoren?

  • Stimuleert hub een gedeelde aanpak van de digitalisering en dus van de online handel door handelszaken van dezelfde categorie?

 
 
Antwoord    Hub.brussels is partner van het project sustAIn.brussels en ondersteunt het consortium bij de uitrol van diensten dankzij synergieën met de diensten van hub.brussels voor digitale transformatie en de sterke contacten met de Brusselse ondernemingen.

Wat betreft de digitalisering van ondernemingen, heeft hub.brussels het volgende georganiseerd:
- van september tot december 2019: 33 fysieke ontmoetingen;
- in 2020: 41 fysieke en 52 virtuele ontmoetingen;
- in 2021: 15 fysieke en 38 virtuele ontmoetingen;
- in 2022: 40 fysieke en 26 virtuele ontmoetingen.

Hub.brussels heeft in 2021 begeleidingen aangeboden op het gebied van digitale marketing en e-commerce: 108 Brusselse ondernemingen werden begeleid.

In 2022 heeft hub.brussels niet langer begeleidingen op het gebied van digitale marketing en e-commerce aangeboden, maar er werd begonnen met het aanbieden van een unieke begeleiding voor digitale transformatie: 54 Brusselse ondernemingen werden begeleid.

Voor de begeleiding voor digitale transformatie heeft hub.brussels een budget van 136 000 euro uitgetrokken in 2023.

Bovendien werken hub.brussels en Brussel Economie en Werkgelegenheid samen aan de projectoproep ‘Digitalisering & Economische transitie’ om projecten te ondersteunen waarbij stappen gezet worden om meer digitaal verantwoord te worden, of projecten waarbij digitale oplossingen ontwikkeld worden die bijdragen aan sociale en milieu-uitdagingen. Via die projectoproep, die gelanceerd werd in 2021, worden ondernemingen ondersteund met een jaarlijks budget van 600 000 euro. De derde editie wordt binnenkort gelanceerd.
Wat betreft de premies die toegekend zijn via Brussel Economie en Werkgelegenheid:

De steunmaatregelen met betrekking tot de digitale ontwikkeling van ondernemingen en handelszaken zijn opgedeeld in twee grote categorieën: steunmaatregelen voor de ontwikkeling van een website of een e-commerceplatform, en steunmaatregelen voor wie een beroep doet op externe consultants inzake digitalisering (niet voor websites of e-commerceplatforms).

Al die steunmaatregelen worden geregeld bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2019 betreffende de steun voor consultancy en voor de ontwikkeling van een website of een e-commerceplatform. Dat besluit is op 25 maart 2019 in werking getreden.

De steunmaatregelen voor de ontwikkeling van een website of een e-commerceplatform zijn als volgt verdeeld:
- 2019: 162 toegekende dossiers voor een totaalbedrag van 591 230 euro;
- 2020: 504 toegekende dossiers voor een totaalbedrag van 1 811 164 euro;
- 2021: 563 toegekende dossiers voor een totaalbedrag van 1 962 913 euro;
- 2022: 524 toegekende dossiers voor een totaalbedrag van 1 883 931 euro.
Dat is een stijging met 223% tussen 2019 en 2022.

De sectorale verdeling van die 1753 toegekende dossiers is als volgt:
- 26% - groot- en detailhandel;
- 25% - vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten;
- 11% - horeca;
- 8% - informatie en communicatie;
- 7% - industrie;
- 7% - administratieve en ondersteunende diensten;
- 4% - exploitatie van en handel in onroerend goed;
- 4% - kunst, amusement en recreatie;
- 3% - overige diensten;
- 2% - bouwnijverheid;
- 2% - financiële activiteiten en verzekeringen;
- 1% - transport en opslag.

De steunmaatregelen voor wie een beroep doet op externe consultants inzake digitalisering (niet voor websites en e-commerceplatforms) zijn als volgt verdeeld:
- 2019: 42 toegekende dossiers voor een totaalbedrag van 281 326 euro;
- 2020: 217 toegekende dossiers voor een totaalbedrag van 1 540 609 euro;
- 2021: 262 toegekende dossiers voor een totaalbedrag van 1 870 943 euro;
- 2022: 284 toegekende dossiers voor een totaalbedrag van 2 110 383 euro.
Dat is een stijging met 576% tussen 2019 en 2022.

De sectorale verdeling van die 805 toegekende dossiers is als volgt:
- 24% - vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten;
- 23% - groot- en detailhandel;
- 15% - informatie en communicatie;
- 8% - administratieve en ondersteunende diensten;
- 8% - horeca;
- 7% - exploitatie van en handel in onroerend goed;
- 5% - industrie;
- 3% - bouwnijverheid;
- 2% - kunst, amusement en recreatie;
- 1% - financiële activiteiten en verzekeringen;
- 1% - overige diensten;
- 1% - vervoer en opslag;
- 1% - productie en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en -sanering.

Voor meer informatie over de digitalisering van ondernemingen verwijs ik naar mijn antwoorden op de schriftelijke vragen nr. 496 en nr. 635.