Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende door FARI uitgevoerde projecten

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 724)

 
Datum ontvangst: 17/05/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 30/06/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/05/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    FARI is een onafhankelijk initiatief zonder winstoogmerk op het gebied van artificiële intelligentie (AI), geleid door de VUB en de ULB, in samenwerking met het Brussels Gewest.
  • Hoe kan FARI via zijn projecten bijdragen tot het economisch herstel van ons gewest? Worden er momenteel proefprojecten met een economisch doel overwogen? Zo ja, hoeveel en welke?

  • Zal FARI bij de ontwikkeling van ondernemingen de overgang van start-up naar scale-up stimuleren?

  • Hoeveel bedragen de jaarlijkse werkingsmiddelen van FARI sinds de start?

  • Kunt u met betrekking tot de door het Europees Herstelplan toegekende middelen aangeven welke schijven reeds vereffend zijn?

  • Zullen naast de Europese middelen nog andere specifieke budgetten aan FARI worden toegewezen, bijvoorbeeld via een dotatie vanuit Paradigm?

  • Hoeveel gewestelijke administraties maken momenteel gebruik van de diensten van FARI?

  • Wat zijn de huidige criteria om te bepalen welke gebieden (gezondheid, dierenwelzijn, werkgelegenheid enzovoort) voorrang moeten krijgen bij toekomstige AI-projecten ?

  • Wat zijn de partnerschappen met Agoria in het kader van het FARI-project? Dezelfde vraag voor de partnerschappen met digitalcity.brussels en technicity.brussels.

 
 
Antwoord    In het kader van het Plan voor Herstel en Veerkracht heeft Innoviris de oprichting ondersteund van het FARI-instituut, de instantie die tot doel heeft kennis op het gebied van artificiële intelligentie aan te wenden voor het algemeen welzijn (AI for the Common Good).

Sinds begin dit jaar bleef het FARI-instituut nieuwe initiatieven ontwikkelen, waaronder:
- Er werd een AI Experience Center geopend (gevestigd op het gelijkvloers van BeCentral). In deze ultramoderne vestiging zullen met name ondernemingen kunnen testen, experimenteren en uiteindelijk pleiten voor de ontwikkeling van robuuste, veilige en ethische technologieën (zie:
https://www.fari.brussels/news-and-media-article/brussels-now-hosts-a-state-of-the-art-public-oriented-ai-test-experience-center?utm_medium=email&utm_source=eloqua&utm_content=TECHTRANSFER_Ext_Newsletter_18042023&utm_campaign=TECHTRANSFER_Ext_Newsletter_18042023).
- De AI Academy − een opleidingsprogramma dat openstaat voor ondernemingen − werd gelanceerd in het kader van de week van AI (zie:
https://www.fari.brussels/ai-academy).
- Het eerste programma voor de acceleratie van artificiële intelligentie werd gelanceerd, speciaal voor start-ups op dat domein. Uiteindelijk wil FARI, in het kader van de financiering van het herstelplan, 20 start-ups ondersteunen via zijn acceleratieprogramma's.

De kwestie van de opschaling (scale-up) valt onder het toepassingsgebied van de EDIH sustAIn.brussels (zie hieronder).

Het totale voorziene budget voor FARI in het
Recovery and Resilience Facility (RRF, Europees Plan voor Herstel en Veerkracht) bedraagt 9,9 miljoen euro. Voor nu wordt het instituut gefinancierd via het budget van Innoviris en Paradigm en is er vooralsnog geen vergoeding van de RRF ontvangen. Innoviris heeft al 6,6 miljoen euro vastgelegd en 1,4 miljoen euro is door het instituut vereffend.

Voor 2023 is ook steun gepland voor samenwerkingsprojecten die door het FARI-instituut zijn geïnitieerd: eind 2022 is door FARI en Innoviris een oproep voor samenwerkingsprojecten gelanceerd met het oog op de financiering van projecten op het gebied van artificiële intelligentie met een hoge impact, met een budget van ongeveer 1,1 miljoen euro.

Wat paradigm.brussels betreft, verwijs ik u naar het antwoord van mijn collega Bernard Clerfayt.

Alle administraties kunnen gebruikmaken van de diensten van FARI, met name op het gebied van opleiding, dankzij de AI Academy, waartoe de administraties gratis toegang hebben. Easy.brussels, Actiris en paradigm.brussels waren rechtstreeks betrokken bij de eerste proefprojecten van FARI (verbetering van de matching tussen werkzoekenden en werkaanbiedingen, ontwikkeling van een test voor administratieve vereenvoudiging, opstelling van de Brusselse strategie voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie). Ik verwijs u naar het antwoord van mijn collega Bernard Clerfayt voor meer details.

In overeenstemming met het Gewestelijk Innovatieplan (GIP) richt FARI zich op vijf prioritaire onderzoeksdomeinen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: klimaat, gezondheid, mobiliteit, optimalisering van hulpbronnen en een participatieve en inclusieve samenleving. Er zijn ook twee transversale criteria: gender en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Wat betreft de drie kwesties waarnaar u verwijst (gezondheid, dierenwelzijn en werkgelegenheid), verwijs ik u naar het antwoord van mijn collega Bernard Clerfayt, die verantwoordelijk is voor die projecten.

Het FARI-instituut en sustAIn.brussels (de European Digital Innovation Hub, EDIH, van het BHG) werken in synergie en complementair om samen een Brusselse excellentiepool te vormen op het gebied van artificiële intelligentie, ten dienste van de transitie. De EDIH wordt aangestuurd door de ULB, de VUB, Sirris, Agoria en BeCentral.

Wat Digitalcity.brussels en Technicity.brussels betreft, verwijs ik naar het antwoord van mijn collega Bernard Clerfayt.