Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het overleg met de burgers over de herinrichting van de rotonde van Montgomery

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1634)

 
Datum ontvangst: 24/05/2023 Datum publicatie: 27/07/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 28/06/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/05/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Eind maart lazen we in de pers dat er witte rook was voor de rotonde van Montgomery en de Tervurenlaan. Er werd inderdaad een principeakkoord bereikt met de betrokken gemeenten en de werkzaamheden zouden rond 2025 van start moeten gaan.

Er was ook sprake van een raadpleging van de buurtbewoners over het voorgestelde project.

Wanneer zal die raadpleging van de buurtbewoners plaatsvinden? Welke buurtbewoners zullen worden uitgenodigd om aan die raadpleging deel te nemen en volgens welke methode? Met betrekking tot de datum van deze toekomstige raadpleging, wanneer zal de vergunningsaanvraag voor het project worden ingediend? Zal het nog mogelijk zijn om wijzigingen aan te brengen naar aanleiding van de eventuele opmerkingen van de buurtbewoners?

 

 
 
Antwoord    De bewoners van de drie betrokken gemeenten zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een openbare informatievergadering waar het project zal worden voorgesteld voor de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend. Deze vergadering wordt momenteel ingepland en zou in september moeten plaatsvinden.

In afwachting van deze raadpleging bedoeld voor een breder publiek vonden reeds bilaterale ontmoetingen plaats met vertegenwoordigers van de buurtcomités en met de gemeenten. Het project evolueerde bovendien al dankzij deze zeer constructieve uitwisselingen.

Er is voorzien dat begin juli 2023 de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend. De stedenbouwkundige procedure voorziet in een openbaar onderzoek, alsook in een overlegcommissie waarin de bewoners hun adviezen en opmerkingen kunnen geven. De opmerkingen worden in aanmerking genomen en kunnen leiden tot een wijziging van het project. Bovendien zal de vergunning na afloop van deze vergadering ofwel worden verleend mits voorwaarden, ofwel worden geweigerd