Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toekomst van de Musea van het Verre Oosten en de collecties ervan in het licht van de internationale uitstraling van het Brussels Gewest

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 794)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 655)

 
Datum ontvangst: 05/06/2023 Datum publicatie: 17/07/2023 Referentie: B.I.V. 163 (22/23), Blz. 66
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 17/07/2023 Referentie: B.I.V. 163 (22/23), Blz. 67
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/06/2023 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/07/2023 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 163 (22/23) 67
17/07/2023 Antwoord Ans Persoons B.I.V. 163 (22/23) 67
17/07/2023 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 163 (22/23) 68