Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toegankelijkheid van de gewestelijke diensten in het licht van de digitale inclusie

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 252)
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 704)

 
Datum ontvangst: 05/06/2023 Datum publicatie: 26/06/2023 Referentie: B.I.V. 150 (22/23), Blz. 38
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 26/06/2023 Referentie: B.I.V. 150 (22/23), Blz. 39
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/06/2023 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/06/2023 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 150 (22/23) 38
26/06/2023 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 150 (22/23) 39
26/06/2023 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 150 (22/23) 41
26/06/2023 Bijkomende antwoord Sven Gatz