Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende ongevallen met honden in het Woluwepark

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1461)

 
Datum ontvangst: 05/06/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 07/07/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/07/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In antwoord op een van mijn mondelinge vragen over hondentraining in het Woluwepark vertelde u me dat er ongelukken zijn gemeld tussen honden en andere parkgebruikers. Kunt u mij vertellen hoeveel ongevallen Leefmilieu Brussel de afgelopen twee jaar heeft geregistreerd en wie erbij betrokken waren?

U legde me ook uit dat er meer voorlichtingsacties zullen worden gehouden via bewustmaking en uitleg gericht aan alle parkgebruikers. Wanneer zijn deze bewustmakingscampagnes gepland? Hoe zullen ze worden uitgevoerd? Voor hoelang?

Tot slot vertelde u me dat de twee dalen vrij toegankelijk zullen blijven voor honden. Horen voor u de aangrenzende wegen rond deze dalen ook tot deze gebieden?

 
 
Antwoord    1.
De ongevallen worden niet systematisch geïnventariseerd door de administratie, omdat de gebruikers zich vrijwillig wenden tot de parkwachters, hulpdiensten of politie, of omdat ze geen klacht indienen. Leefmilieu Brussel beschikt dus slechts over een deel van de gegevens over de werkelijke situatie.

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft de gewestelijke administratie op de hoogte gebracht van talrijke ontvangen klachten, waarna vanaf 2021 een overleg opgestart werd.
Leefmilieu Brussel beschikt daarentegen over getuigenissen, voorbeelden en e-mails over dat soort problematische gebeurtenissen. Enkele daarvan zijn ter informatie bijgevoegd.

2.
De bewustmaking gebeurt al tijdens de dagelijkse opdrachten van de parkwachters.
Er zullen extra bewustmakingsacties uitgerold worden wanneer de huidige bewegwijzering vervangen wordt. Die bewustmakingscampagne zal uitgevoerd worden door Leefmilieu Brussel, de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en de politiediensten, eventueel in samenwerking met andere partners. Het doel is om te informeren, bewust te maken en informatie te verzamelen over de bezorgdheden of tevredenheid van de verschillende categorieën gebruikers van het Woluwepark.
3.
De twee valleien blijven losloopzones voor honden zonder leiband.
In dat verband wordt de voorkeur gegeven aan de term ‘gedoogzone’, zodat elke gebruiker zich beter bewust is van de plaats van andere gebruikers (sportactiviteiten, scouting, aangelijnde honden).
Wat de aangrenzende wegen betreft: de macadamwegen liggen niet binnen de afbakening, dus in die zones moeten honden aangelijnd zijn. Assistentiehonden voor personen met een beperkte mobiliteit vallen niet onder dat verbod.