Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende cultuur als instrument voor dialoog.

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 612)

 
Datum ontvangst: 08/06/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 26/06/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/06/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Cultuur is rijk en divers. Ze biedt een waaier aan mogelijkheden en kan ook een maatschappelijke rol spelen door de dialoog tussen de Brusselaars aan te moedigen.

Daarom staat in de regeringsverklaring dat de regering “culturele en artistieke praktijken zal waarderen als een instrument voor interculturele dialoog” dat alle culturele en artistieke praktijken worden gewaardeerd als een instrument voor interculturele dialoog en de creatie van een Brusselse identiteit.. Meertaligheid staat daarin ook centraal, in het bijzonder in de culturele sfeer.

Hebt u voorbeelden van initiatieven die sinds het begin van de regeerperiode zijn genomen om de interculturele dialoog aan te zwengelen? Zo ja, voor welke bedragen en in het kader van welke overeenkomsten? Zijn er projecten opgezet om meertaligheid in de culturele sector te bevorderen? Met welke resultaten?
 
 
Antwoord    In antwoord op uw schriftelijke vraag, ben ik zo vrij te verwijzen naar het antwoord dat door de Minister-President, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang, zal worden gegeven.