Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de hondenzone van het Woluwepark

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1475)

 
Datum ontvangst: 19/06/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 18/07/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Leefmilieu Brussel heeft een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend om in het Woluwepark
“hondvriendelijke zones te herdefiniëren door duidelijke bewegwijzering”. In het raadpleegbare dossier worden de zones op een kaart van het park aangeduid. Leefmilieu Brussel stelt dat deze zones altijd hebben bestaan. Maar in het park bakenen kleine paaltjes met loslooplogo grotere zones af.

Waarom is er een verschil tussen de zones op de plannen (waarvan ons wordt gezegd dat ze altijd zo hebben bestaan) en de werkelijke zones die in het park zijn afgebakend met kleine paaltjes?

Het lijkt erop dat de zones altijd beschouwd zijn als losloopzones voor honden. Vandaag gebruikt Leefmilieu Brussel de term “hondvriendelijke zones”. Waarom deze naamsverandering?

 
 
Antwoord    1.
Leefmilieu Brussel heeft begin dit jaar een vergunningsaanvraag ingediend voor de installatie van nieuwe borden. Eind juni 2023 zou er een openbaar onderzoek plaatsvinden, gevolgd door een overlegcommissie.
Naar aanleiding van de eerste opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek werden gemaakt, bleek uit een grondige nieuwe analyse van de ingediende plannen dat er een fout was geslopen in de plannen die bij de indiening van de vergunningsaanvraag waren meegedeeld. Leefmilieu Brussel heeft zijn vergunningsaanvraag dus ingetrokken.
2.
In artikel 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2014 betreffende het parkreglement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het volgende bepaald: “Honden moeten aan de leiband worden gehouden, behalve op de plaatsen waar ze vrij mogen rondlopen en die zijn aangeduid met gepaste pictogrammen, of, in voorkomend geval, tussen de bepaalde tijdstippen.

De hondenbegeleiders moeten op ieder ogenblik het gedrag van hun hond kunnen controleren en dienen de uitwerpselen van de honden die ze onder hun bewaring hebben, op te rapen en mee te nemen.” Een andere benaming zou beter zijn om ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt wat er wordt bedoeld.