Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende drinkwaterfonteinen voor honden in de parken

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1486)

 
Datum ontvangst: 29/06/2023 Datum publicatie: 30/08/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 28/08/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/06/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   
Drinkwaterfonteinen in onze Brusselse parken zijn niet alleen belangrijk voor onze medeburgers, maar ook voor honden die door hun baasje worden uitgelaten.
  • Hoeveel drinkwaterfonteinen zijn beschikbaar in de parken van het Gewest?

  • Hoeveel hebben een dubbele waterbak, zodat honden er zich ook kunnen verfrissen?

  • Bestaan er plannen om de bestaande drinkwaterfonteinen aan te passen voor onze viervoetige vrienden?

 

 

 
 
Antwoord    1.
Momenteel zijn er 43 drinkfonteinen geïnstalleerd in de gewestparken die door Leefmilieu Brussel worden beheerd. Zoals u benadrukt, is het belangrijk om in het Gewest over drinkfonteinen te beschikken. Gezien de hittegolven besteedt mijn administratie aandacht aan dit punt en probeert ze nieuwe drinkfonteinen te installeren in de parken die ze beheert. Tussen 2019 en 2023 is het aantal drinkfonteinen gestegen van 32 naar 43, een stijging van 31% in vier jaar tijd.

2.
Leefmilieu Brussel heeft verschillende modellen fonteinen getest. Modellen die fragiel zijn, moeilijk te herstellen zijn of te snel verstopt raken, werden afgewezen.

Momenteel werkt Leefmilieu Brussel met twee modellen drinkfonteinen die hun waarde hebben bewezen op het vlak van robuustheid, onderhoud en esthetiek:
- het model ‘Bayard’ in de beschermde of historische parken;
- het model ‘Atlantida’ in de meer hedendaagse parken.

Die twee modellen werden respectievelijk gevalideerd door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en Vivaqua.

3.
Leefmilieu Brussel heeft in december 2022 een interne studie uitgevoerd om een manier te vinden om honden te laten drinken.

Rekening houdend met het beginsel van esthetische samenhang en met de technische, hygiënische en beheersvereisten die Leefmilieu Brussel inzake drinkfonteinen hanteert, werd beslist om aan de voet van de drinkfonteinen drinkbakken te plaatsen. Die werden besteld en de installatie ervan is begonnen en zou eind augustus 2023 klaar moeten zijn, rekening houdend met het verlof van de inschrijver.

Het is aan de hondeneigenaren om ervoor te zorgen dat hun hond kan drinken door bijvoorbeeld een kommetje te gebruiken.