Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de controle van de regulariteit van de werken in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Ans Persoons, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 1)

 
Datum ontvangst: 22/06/2023 Datum publicatie: 02/10/2023 Referentie: B.I.V. 4 (23/24), Blz. 36
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 02/10/2023 Referentie: B.I.V. 4 (23/24), Blz. 37
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/07/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/07/2023 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/10/2023 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 4 (23/24) 36
02/10/2023 Antwoord Ans Persoons B.I.V. 4 (23/24) 37
02/10/2023 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 4 (23/24) 38