Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het bestellen van een studie voor het invoeren van ondergrondse afvalcontainers

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 838)

 
Datum ontvangst: 03/07/2023 Datum publicatie: 04/10/2023 Referentie: B.I.V. 8 (23/24), Blz. 50
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 04/10/2023 Referentie: B.I.V. 8 (23/24), Blz. 51
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/07/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/07/2023 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/10/2023 Vraag gesteld namens de auteur Els Rochette B.I.V. 8 (23/24) 51
04/10/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 8 (23/24) 51
04/10/2023 Repliek Els Rochette B.I.V. 8 (23/24) 52