Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het invoeren van een 0%-lening via het Woningfonds

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 682)

 
Datum ontvangst: 03/07/2023 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/07/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/07/2023 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/09/2023 Van de agenda gehaald.
21/09/2023 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag