Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de impact van stedenbouwkundige vergunning voor de vergroening van het Flageyplein op de mobiliteit en de economische activiteit

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 991)
aan
Ans Persoons, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 8)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 378)

 
Datum ontvangst: 03/07/2023 Datum publicatie: 11/10/2023 Referentie: B.I.V. 13 (23/24), Blz. 24
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 11/10/2023 Referentie: B.I.V. 13 (23/24), Blz. 25
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/07/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/07/2023 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/10/2023 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 13 (23/24) 24
11/10/2023 Antwoord Barbara Trachte B.I.V. 13 (23/24) 25
11/10/2023 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 13 (23/24) 27