Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de communicatiecampagne 'Perfectly imperfect'

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 812)
aan
Ans Persoons, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 9)

 
Datum ontvangst: 03/07/2023 Datum publicatie: 17/07/2023 Referentie: B.I.V. 162 (22/23), Blz. 15
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 17/07/2023 Referentie: B.I.V. 162 (22/23), Blz. 16
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/07/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/07/2023 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/07/2023 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 162 (22/23) 15
17/07/2023 Antwoord Ans Persoons B.I.V. 162 (22/23) 16
17/07/2023 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 162 (22/23) 18