Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de ontwikkeling van de medische biotechnologie en van de e-gezondheidssector

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 727)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 379)

 
Datum ontvangst: 03/07/2023 Datum publicatie: 18/10/2023 Referentie: B.I.V. 16 (23/24), Blz. 21
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 18/10/2023 Referentie: B.I.V. 16 (23/24), Blz. 23
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/07/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/07/2023 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/10/2023 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 16 (23/24) 21
18/10/2023 Antwoord Barbara Trachte B.I.V. 16 (23/24) 23
18/10/2023 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 16 (23/24) 25