Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het ophalen van vuilniszakken met behulp van paarden in Brusselse parken

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1498)

 
Datum ontvangst: 11/07/2023 Datum publicatie: 20/09/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 18/09/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/07/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/09/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Sinds enkele jaren zien projecten om vuilniszakken in Brusselse parken op te halen met behulp van paarden of ezels die kleine karretjes trekken het daglicht. Deze projecten hebben vaak een aantal interessante ecologische, sociale en zelfs maatschappelijke doelstellingen.
  1. Kunt u het aantal soortgelijke projecten in het Brussels Gewest oplijsten? Voor welke parken? Wat is de kostprijs? Is deze kostprijs vergelijkbaar met de kostprijs van de klassieke ophaling? Worden er nog andere projecten van dit type overwogen?

  2. Werd de ecologische, sociale en economische impact van dit soort projecten geëvalueerd? Zullen dergelijke projecten eventueel via gewestelijke steun worden aangemoedigd?

  3. Zijn er incidenten gemeld met andere gebruikers van de Brusselse parken? Dienen er regels te worden nageleefd bij het besturen van dergelijke bespanningen en welke garanties zijn er vereist op het vlak van dierenwelzijn?

 

 
 
Antwoord    1.
Volgens de informatie waarover Leefmilieu Brussel beschikt, bestaan er twee projecten van dit type in het Brusselse gewest. Enerzijds zet de gemeente Schaarbeek Ardense trekpaarden in om de openbare vuilnisbakken leeg te maken, bloemperken water te geven en het grofvuil van senioren op te halen. Ze zijn actief in de straten van Schaarbeek en in het Josaphatpark. Anderzijds werkt in het Brusselse gewest de vzw Paard en Bos in verschillende groene ruimtes in het oosten van de hoofdstad: het Rood Klooster, het Woluwepark, het Senypark en Tenreuken, maar ook in een deel van het Zoniënwoud dat zich uitstrekt van de vijvers van het Rood Klooster tot de vallei van de Blankedelle, een afstand van ongeveer 6 km per span.

De vzw Paard en Bos ontvangt een meerjarige subsidie ​​als ‘animatieboerderij’ voor een totaalbedrag van 44.667 euro voor de periode van juni 2021 tot juni 2024.

De financiering van de vzw Paard en Bos is samengesteld:
- voor 30% uit inkomsten uit haar activiteiten;
- voor 69% uit werkgelegenheidssteun en subsidies;
- voor 1% uit giften.

De vzw Paard en Bos bevestigt dat de activiteit van het ophalen van vuilniszakken budgettair in evenwicht is, aangezien de kosten voor het beheer van de paarden en het personeel dat voor hen zorgt, ook over andere posten worden gespreid (onthaalproject voor personen met een handicap, milieueducatie, enz.).
Ter informatie vindt u in de bijlage een uittreksel van "Le Lab' de la propreté urbaine - édition 2020", een gids met goede praktijken uitgegeven door de Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU), waarin de innovaties van collectiviteiten op het gebied van stedelijke netheid worden opgesomd. Enkele pagina’s zijn gewijd aan het Schaarbeekse initiatief met paarden. De pagina over de economische aspecten van het project geeft aan dat de inzet van paarden op lange termijn voordeliger is dan het gebruik van een voertuig.
Momenteel worden binnen Leefmilieu Brussel geen andere projecten van dit type bestudeerd.
2.
De impact van het project wordt geëvalueerd in de jaarlijkse activiteitenverslagen van de vzw Paard en Bos. Het verslag over 2021 is online beschikbaar op de website van de vzw.

De partners van de vzw Paard en Bos zijn onder andere:
- de dienst PHARE (FGC), de administratie die personen met een handicap in Brussel helpt;
- Actiris Brussel, dat via haar sociale steun bijdraagt aan de ontwikkeling van het sociale-inclusieproject van de vzw;
- Leefmilieu Brussel, dat de initiatieven van de vzw op het vlak van milieueducatie financieel ondersteunt, weiden ter beschikking stelt en essentiële logistieke steun verleent op de site van het Rood Klooster en in het Zoniënwoud;
- de gemeente Oudergem, die financiële en logistieke steun biedt; en
- het Fonds ISAJH, dat zorgt voor de opleiding van de medewerkers van de vzw.De verschillende soorten gewestelijke steun aan deze vzw tonen aan dat het Brussels Gewest dit type project wil aanmoedigen.

3.
De vzw Paard en Bos meldt geen specifieke problemen of moeilijkheden in de groene ruimtes en wegen waar ze actief is. Er zijn af en toe incidenten geweest met honden die niet aangelijnd waren en niet luisterden naar de bevelen van hun baasjes. Hoewel de meerderheid van de hondenuitlaters respectvol is, veroorzaakt een kleine minderheid af en toe problemen, die ernstige gevolgen kunnen hebben.

Binnen de vzw Paard en Bos volgt iedereen een interne en externe opleiding. Iedereen wordt opgeleid in een Franse stoeterij, met name Le Haras national du Pin.

Het inzetten van paarden in Schaarbeek, sinds 2011, werd georganiseerd in samenwerking met het Institut français du Cheval et de l'Equitation. De paarden werden speciaal opgeleid en geleidelijk aan hun taak gewend gemaakt. Eén week per jaar wordt besteed aan het leren mennen van een span.


In 2021 heeft de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn een advies uitgebracht over het welzijn van koetspaarden (en ezels) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat advies geldt niet alleen voor de paarden in toeristische (commerciële) koetsen, maar ook voor de koetspaarden en ezels die voor andere educatieve of recreatieve doeleinden worden gebruikt (buiten competitieverband). Zie bijlage.