Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende klachten over het Woluwepark

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1511)

 
Datum ontvangst: 20/07/2023 Datum publicatie: 27/09/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 26/09/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/07/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/09/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Kunt u mij een lijst bezorgen van de klachten die Leefmilieu Brussel de laatste twee jaar heeft ontvangen over incidenten in het Woluwepark en op de aangrenzende Groene Wandeling? Kunt u in elk geval de datum en het soort incident vermelden?

 

 
 
Antwoord    De klachten kwamen binnen via verschillende kanalen: via telefoon, mails aan de dienst “Info” van Leefmilieu Brussel, mondeling meegedeeld aan de terreinmedewerkers (parkwachters, tuinmannen, sitebeheerders). Deze klachten, die soms schriftelijk, soms mondeling worden doorgegeven, worden niet gecentraliseerd in één uniek punt of op systematische wijze. Het is dus niet mogelijk om u een exhaustieve lijst te bezorgen met de data en soorten incidenten.

De cijfers met betrekking tot de klachten die de dienst “Info” sinds 2021 heeft ontvangen voor het Woluwepark en de Groene Wandeling staan in de bijlage met vermelding van de aard van de klachten.

De parkwachters stellen na hun rondes vaststellingen op waarin alle anomalieën die ze vaststellen tijdens hun ronde worden opgenomen. Die vaststellingen worden onder de volgende categorieën geregistreerd:
- problematisch gedrag (agressie, woordenwisselingen tussen gebruikers, gebruikers onder invloed, enz.);
- schade en vandalisme (beschadiging straatmeubilair of gebouwen, tags, brand, beschadigd speelplein, beschadigde toegang of poort, beschadigd pad of bodem, beschadiging flora of moestuin, enz.);
- voorwerpen en netheid (sluikstorten);
- natuurlijk probleem (gewond of dood dier, beschadigde boom of boom die dreigt om te vallen, waterprobleem, natuurlijk beschadigd pad);
- medisch en sociaal (gewond persoon of slachtoffer van een malaise, daklozen);
- voertuig (voertuig - auto, scooter, fiets, step - hinderlijk of gevaarlijk);
- werken (werken die aan de gang zijn, schade op de plaats van werken).

Deze rapportering is niet exhaustief, maar vormt een goede indicator.

Sommige medewerkers gebruiken dit instrument ook om hun oversten te informeren over berichten die ze van gebruikers ontvangen.