Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de fossilisatie van niet-recycleerbaar afval

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 843)

 
Datum ontvangst: 06/07/2023 Datum publicatie: 11/10/2023 Referentie: B.I.V. 12 (23/24), Blz. 36
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 11/10/2023 Referentie: B.I.V. 12 (23/24), Blz. 37
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/09/2023 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/10/2023 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 12 (23/24) 36
11/10/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 12 (23/24) 37
11/10/2023 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 12 (23/24) 39