Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde vraag om uitleg betreffende diverse aspecten van de voorbereidingen voor de viering van het tweehonderdjarig bestaan van België in het Jubelpark

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 497)
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 305)
aan
Ans Persoons, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 10)

 
Datum ontvangst: 01/09/2023 Datum publicatie: 13/11/2023 Referentie: B.I.V. 28 (23/24), Blz. 27
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 13/11/2023 Referentie: B.I.V. 28 (23/24), Blz. 33
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/09/2023 Mondelinge vraag omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/09/2023 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/11/2023 Voornaamste vraag om uitleg Cieltje Van Achter B.I.V. 28 (23/24) 28
13/11/2023 Vraag gesteld namens de auteur Marie Nagy B.I.V. 28 (23/24) 29
13/11/2023 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 28 (23/24) 33
13/11/2023 Repliek Marie Nagy B.I.V. 28 (23/24) 35