Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende een evaluatie van de steun voor economische expansie verleend door Brussel Economie en Werkgelegenheid

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 748)

 
Datum ontvangst: 07/09/2023 Datum publicatie: 22/11/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 15/11/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/11/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op basis van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen kan Brussel Economie en Werkgelegenheid premies en financiële steun toekennen aan Brusselse kmo's om die te helpen in hun ontwikkeling.
  • Veel Brusselse bedrijven zijn nog niet op de hoogte van het bestaan van deze verschillende vormen van financiële steun. Hoe promoot u ze bij onze kmo's?

  • Kunt u ons een overzicht geven van de premies die Brussel Economie en Werkgelegenheid toekent aan Brusselse bedrijven voor 2019, 2020, 2021 en 2022 voor elk van de volgende categorieën premies en de subcategorieën daarvan: aankoop en werken, opleiding, advies, web en digitalisering, aanwerving en HR, export, hinder door werken en waar werken?

  • Hebt u voor de begunstigden van deze subsidies een uitsplitsing naar aantal VTE's, type sector en geslacht?

  • Welk jaarlijks budget wordt toegewezen aan Brussel Economie en Werkgelegenheid in zijn missie om steun te verlenen voor bedrijfseconomische ontwikkeling? Is dat budget geëvolueerd sinds 2018?

 
 
Antwoord    Informatie over de financiële steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen is beschikbaar op de website en sociale netwerken van Brussel Economie en Werkgelegenheid en 1819. Ook werd er informatie verstrekt tijdens de informatiesessies over de subsidies. Verder hebben we nauw contact met de werkgeversfederaties, die een doorgeefluik vormen naar de ondernemingen toe.

Brusselse ondernemingen kunnen ook een flyer raadplegen over de premies voor ondernemingen en ondernemers (onder meer verspreid via de 1819 en BECI), de gids “New Business” en de artikelen van 14 en 21 september 2023 in “Entreprendre/Ondernemen” met de
Trends-Tendances en de Trends met betrekking tot de premies voor Brusselse ondernemingen.

Bovendien zal in 2024, in de aanloop naar de nieuwe regelgeving die van toepassing zal zijn, een communicatiecampagne voor ondernemingen worden opgestart.

In de
eerste bijlage vindt u het verslag over de premies die van 2019 tot 2022 werden toegekend door Brussel Economie en Werkgelegenheid voor elke categorie subsidies uit de ordonnantie van 3 mei 2018 die werden aangevraagd.

Wat betreft de subsidies die zijn toegekend in het kader van de hinder die door werkzaamheden wordt veroorzaakt, verwijs ik u door naar mijn collega, minister Elke Van den Brandt.

Wat betreft de subsidies die zijn toegekend in het kader van export, verwijs ik u door naar mijn collega, staatssecretaris Ans Persoons.

In de
tweede bijlage vindt u het budget dat is toegewezen aan Brussel Economie en Werkgelegenheid voor de opdracht rond de toekenning van steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen.