Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de voorstellen inzake onthaal en diensten van Citydev voor de Brusselse ondernemingen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 749)

 
Datum ontvangst: 07/09/2023 Datum publicatie: 07/11/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 25/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/10/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   
In het kader van haar opdracht om de economische expansie in stedelijke gebieden te bevorderen, heeft Citydev een vastgoedportefeuille verworven om oplossingen inzake onthaal en diensten te bieden aan de Brusselse ondernemingen.
  • Hoe promoot Citydev haar beschikbare ruimten bij de Brusselse handelaars en KMO's?

  • Hoeveel terreinen heeft Citydev verkocht of verhuurd aan Brusselse ondernemingen in 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022? Om hoeveel vierkante meter gaat het respectievelijk?

  • Kunt u voor dezelfde jaren de typologie van die ondernemingen meedelen volgens grootte en bedrijfstak?

  • Rekening houdend met de voorwaarden voor het gebruik van de  ruimten van Citydev, aan hoeveel ondernemingen werd het gebruik van een terrein geweigerd in de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022?

 
 
Antwoord    De beschikbare ruimten van citydev.brussels worden gecommuniceerd en gepubliceerd op haar website (zie: https://www.citydev.brussels/nl/vastgoedaanbod-van-citydevbrussels), evenals op Inventimmo, de dienst die bedrijven helpt bij het vinden van vastgoed in Brussel. Dat portaal werd meer dan 20 jaar geleden gecreëerd door citydev.brussels, in samenwerking met alle vastgoedprofessionals. De dienst Inventimmo biedt een gratis en gestandaardiseerd overzicht van het aanbod van werkplaatsen, magazijnen, kantoren en terreinen voor bedrijven in Brussel. Die informatie wordt elke week geüpdatet. Het aanbod van handelszaken is verzameld op Inventimmo in samenwerking met hub.brussels.

Citydev.brussels maakt ook gebruik van andere kanalen om haar ruimten te promoten (vakpers, de private website Immoweb, enz.).

Wat de
verkoop van terreinen betreft:

In 2018, 2019, 2020 en 2022 werden er geen terreinen verkocht.

In 2021 werd 5.238 m² verkocht. Citydev.brussels verkocht ook 37.556/100.000 terreinquotiteiten aan Anderlechtse Haard en 41.804/100.000 terreinquotiteiten aan Heres in het kader van de ontwikkeling van het gemengde project CityCampus.

Wat de
verhuur van terreinen betreft:
- 1.510.150 m² verhuurd in 2018;
- 1.642.553 m² verhuurd in 2019;
- 1.574.794 m² verhuurd in 2020;
- 1.622.149 m² verhuurd in 2021;
- 1.637.566 m² verhuurd in 2022.

Sinds enkele jaren stelt Citydev ook gebouwen en terreinen ter beschikking via tijdelijke gebruiksbestemmingen. De laatste grote tijdelijke gebruiksbestemmingen zijn CityGate, WestParc en LionCity.

In
bijlage vindt u de typologie van de bedrijven volgens hun grootte en activiteitensector voor de jaren 2018 tot 2022.

Om zich te kunnen vestigen op een terrein of in een gebouw van citydev.brussels, moet de kandidaat voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd door de raad van bestuur (in termen van tewerkstelling, type activiteit, economische transitie, financiële draagkracht, enz.). Die criteria werden onlangs herzien (gevalideerd door de raad van bestuur in juli 2022, geïmplementeerd vanaf januari 2023) om de milieu- en maatschappelijke doelstellingen van het Gewest te integreren en zijn beschikbaar op de website van Citydev (
https://www.citydev.brussels/nl/wat-zijn-onze-toegangsvoorwaarden).
Tegelijkertijd is sinds begin 2023 een vermindering van de huur of canon toegekend aan bedrijven in transitie.

Elk dossier wordt erkend door de raad van bestuur.

Wat betreft de aanvragen van bedrijven (afgesloten dossiers) voor huisvesting op een site van citydev.brussels (alle soorten huisvesting samen), zijn dit de cijfers voor de jaren waarop de vraag betrekking heeft:
- 2018: van de 168 aanvragen werden er 17 afgesloten omdat ze niet aan de criteria voldeden;
- 2019: van de 225 aanvragen werden er 9 afgesloten omdat ze niet aan de criteria voldeden;
- 2020: van de 249 aanvragen werden er 18 afgesloten omdat ze niet aan de criteria voldeden;
- 2021: van de 201 aanvragen werden er 9 afgesloten omdat ze niet aan de criteria voldeden;
2022: van de 155 aanvragen werden er 2 afgesloten omdat ze niet aan de criteria voldeden.