Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende oproepen tot projecten ter bestrijding van pesterijen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1262)

 
Datum ontvangst: 07/09/2023 Datum publicatie: 07/11/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 19/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Eén jongere op drie in de Franse Gemeenschap zou het slachtoffer zijn van pesterijen, op school, aan de universiteit, in sportclubs, in jeugdbewegingen, maar ook overal en op elk moment via sociale netwerken.

In haar gewestelijke beleidsverklaring stelt de regering, voor zover het uw bevoegdheden betreft, dat ze oproepen tot het indienen van projecten zal lanceren om vernieuwende maatregelen, acties en instrumenten ter bestrijding van discriminatie op te zetten en te evalueren. Het is de bedoeling om bepaalde specifieke fenomenen gericht te bestrijden, zoals intimidatie op straat en pesterijen op school.

  • Welke projectoproepen zijn er sinds 2019 gelanceerd om pesten onder jongeren en pesten op school in het bijzonder tegen te gaan? Wat zijn de resultaten?

  • Is er een specifieke dimensie in deze projectoproepen met betrekking tot cyberpesten van jongeren in het algemeen en pesten op school in het bijzonder?

  • Welke projectoproepen zijn er sinds 2019 gelanceerd om intimidatie op straat tegen te gaan? Wat zijn de resultaten?

  • Welke andere maatregelen heeft equal.brussels sinds 2019 genomen om pesten onder jongeren en pesten op school in het bijzonder tegen te gaan?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Pesten op school behoort op zich niet tot het actieterrein van equal.brussels. Sinds het begin van de legislatuur heeft equal.brussels echter wel elk jaar meerdere algemene projectoproepen voor gelijke kansen uitgeschreven.


In 2020 en 2021 werden ook specifieke projectoproepen over het thema “Geweld” uitgeschreven. Onder de projecten die steun ontvangen, bevinden zich deze projecten die verband houden met pesten onder jongeren:

- Koekelberg Promotion Revenge Porn;
- Youngthinkers: Oprichting van een filosofiekring voor jongeren van 15 tot 20 jaar - Slotevenement op 4 november tijdens de Internationale dag tegen geweld en pesterijen op school

Bij de algemene projectoproepen voor gelijke kansen in 2022 en 2023 werden de volgende projecten ondersteund:

- Itinéraires AMO Poésie masculine


- Jeugdhuis Bakayaro - Sensibiliseringsaffiche rond handicap/racisme en diversiteit

- Touche Pas à Ma Pote - Campagne tegen seksistische intimidatie in de gemeenten


Hoewel het gewest niet bevoegd is om activiteiten te subsidiëren die betrekking hebben op de strijd tegen cyberpesten en discriminatie op school, kan equal.brussels wel verenigingen subsidiëren die actief zijn in of voor schoolmilieus voor zover zij optreden binnen het kader van de gewestelijke bevoegdheden.


Daarom hebben het Waals Gewest, de Federatie Wallonië-Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun krachten gebundeld om op 20 juni 2023 een projectoproep uit te schrijven ter ondersteuning van de ontwikkeling van acties voor de bestrijding van cyberhaat in verband met racisme en xenofobie.

De ingediende projecten moeten betrekking hebben op ten minste één van de volgende domeinen: preventie, opleiding, bewustmaking of voorlichting inzake de strijd tegen cyberhaat, en bijstand aan slachtoffers van cyberhaat.

Na het afsluiten van de oproep werden op een totaal van 42 aanvragen 10 projecten ontvangen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om redenen van administratieve opvolging, kan ik u in dit stadium geen informatie meedelen over deze projecten die nog gevalideerd moeten worden door de Inspectie van Financiën en de minister van Begroting.

Met betrekking tot uw vraag over straatintimidatie, kan ik u melden dat ik in december 2021, samen met andere leden van de Brusselse regering, een specifiek actieplan heb gelanceerd als antwoord op de vele getuigenissen van seksueel geweld in het Brusselse uitgaansleven. Dit actieplan bestond uit vier krachtlijnen. Een van deze krachtlijnen bestond uit het organiseren van een projectoproep rond het specifieke thema van de strijd tegen seksistisch en seksueel geweld in het uitgaansleven.

Equal.brussels publiceerde daarom in maart 2022 de projectoproep: “Seksuele intimidatie en seksueel geweld in het nachtleven”. Deze projectoproep sloot bovendien ook aan bij de prioriteiten van het gewestelijke gelijkekansenbeleid en in het bijzonder bij het Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen.

Zo konden 4 projecten worden gesteund voor een totaalbedrag van € 250.527:


- Modus Vivendi: Blootstelling aan en kwetsbaarheid door drugs in het nachtleven - Opleidingskit voor werkne(e)m(st)ers in het nachtleven die hun locatie veiliger willen maken;
- Z! - les Amis d'EspenranZah: Opleiding SACHA;
- Brussels By Night Federation: We Care (about each other): Actie- en coördinatieplan tegen intimidatie en seksistisch en seksueel geweld in het nachtleven
- Collectif OSMOSE: Implementatie van een actie- en preventieplan om veilige ruimtes in het nachtleven te eisenDaarnaast mogen we natuurlijk ook de campagne ‘Join the Fam’ niet vergeten.

Er werden ook andere maatregelen genomen, met name in het kader van het Brussels Plan ter bestrijding van racisme, via actie 2 die erin bestaat de bestaande campagne #BrusselsYouCanDoIt nieuw leven in te blazen. Deze campagne, die in november 2021 van start ging, sensibiliseert met name voor intimidatie door de specifieke aard van cyberhaat aan te pakken.