Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de activiteiten van de Brusselse incubator MAD

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 752)

 
Datum ontvangst: 07/09/2023 Datum publicatie: 22/11/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 16/11/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In januari vorig jaar heb ik vragen gesteld over de situatie bij het Brusselse MAD. Zoals uiteengezet in het Brusselse Industrieplan, is het de opdracht van het MAD om de Brusselse ontwerpers en stylisten te helpen hun activiteiten en projecten te ontwikkelen en zo de creatieve en economische mode- en ontwerpsector te stimuleren.
  • Hoe worden incubatoren zoals het MAD betrokken bij de gewestelijke economische transitiestrategie en het Brusselse Industrieplan?

  • Wat is de activiteitsgraad van het MAD voor 2019, 2020, 2021 en 2022?

  • Hoeveel mensen hebben gebruik gemaakt van de diensten van het MAD in 2019, 2020, 2021 en 2022? Heeft u een uitsplitsing naar gender en leeftijd?

  • Hoeveel bedrijven die al drie jaar levensvatbaar zijn, zijn er in deze vier jaar ontstaan uit het Brusselse MAD?

  • Wat is de gemiddelde aanwezigheid van een ontwerper bij het Brusselse MAD voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022?

  • Wat is de jaarlijkse werkingssubsidie die het Brusselse MAD sinds 2019 heeft ontvangen?

 
 
Antwoord    MAD maakt, net als de andere accommodatiestructuren die door het Brussels Gewest worden gefinancierd, integraal deel uit van Shifting Economy. MAD werkt zodoende mee aan de maatregelen van hoofdstuk 6.4 (Huisvesting voor ondernemingen), 7.1 (Toegang tot afvalstromen, lokale productie en logistiek), 7.4 (Internationale handel) en 8.4 (Culturele en creatieve industrie) van Shifting Economy.

De verschillende programma's zijn opgenomen in de nieuwe beheersovereenkomst van MAD, die stevig verankerd is in de transitie. De drie strategische assen die in de beheersovereenkomst zijn gedefinieerd, zijn dus innovatie, duurzaamheid en inclusie, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur op 22 april 2021.

De bijdrage wordt concreet vertaald via programma's zoals:
- de
MAD Incubator, die gedurende twee jaar onderdak biedt aan tien ontwerpers en designers die de huidige uitdagingen in de mode- en designsector en de maatschappij in het algemeen willen onderzoeken. Het programma ondersteunt de ontwerpers niet alleen door hen een gemeubileerde atelierruimte aan te bieden waarin ze twee jaar kunnen verblijven en creëren, met toegang tot een prototypingwerkplaats. Het biedt ook een mentorprogramma op maat met workshops onder leiding van experts, contacten met lokale en internationale belanghebbenden en uitwisselingen met sociale en duurzame actoren. De bewoners van MAD Incubator worden geselecteerd op basis van innovatie- en duurzaamheidscriteria;
- de
begeleidingsprogramma's, die gericht zijn op het begeleiden van ondernemers in de mode- en designsector die zich in de start-upfase (MAD Starters), scale-upfase (MAD Fly) of internationaliseringsfase (MAD International) bevinden;
- de
workshops en evenementen.

Dit is het aantal begeleide projecten en bewoners per jaar:
- 2019: 167 projecten
- 2020: 129 projecten
- 2021: 135 projecten
- 2022: 121 projecten
- tot in september 2023: 118 projecten

Die cijfers omvatten niet:
- de deelnemers aan de conferenties, workshops en tentoonstellingen;
- het grote publiek dat de evenementen bijwoont die voor iedereen toegankelijk zijn;
- de ondernemingen die deelnemen in het kader van de buitenlandse handel.

De begeleidingsbehoeften en de maturiteit van de ondernemingen die contact opnemen met MAD voor begeleiding, opleiding of incubatie lopen sterk uiteen.

Omdat de behoeften zo variëren, is elk begeleidingsprogramma relatief uniek. De begeleidingsprogramma's worden zo goed mogelijk afgestemd op de vraag:
- MAD Starters: 6 maanden tot 1 jaar;
- MAD Fly: het programma duurt 1 jaar;
- MAD Incubator: het programma duurt 2 jaar;
- MAD International: afhankelijk van het evenement.

MAD ontvangt geen werkingssubsidie als zodanig, maar wel subsidies van verschillende openbare instanties (Brussel Economie en Werkgelegenheid, Imago van Brussel, Federatie Wallonië-Brussel, Leefmilieu Brussel, enz.).

Dit zijn de subsidies die werden verkregen in het kader van de Economische Expansie:
- 2019: 375.000 euro
- 2020: 375.000 euro
- 2021: 375.000 euro
- 2022: 375.000 euro