Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de studie over honden in de openbare ruimte in Brussel

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1540)

 
Datum ontvangst: 11/09/2023 Datum publicatie: 07/11/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 25/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In 2017 heeft het rapport van Leefmilieu Brussel over de honden in de openbare ruimte in Brussel (studie met balans en actieplan) erop gewezen dat Leefmilieu Brussel de ontwikkeling van nieuwe hondvriendelijke ruimten moet aanmoedigen, omdat er te weinig van zijn gezien de hondenpopulatie (destijds 87.000, nu meer dan 100.000), alsook op de noodzaak om de signalisatie van de voor honden bestemde ruimten te standaardiseren en uit te breiden.
  • Kunt u mij zeggen wat Leefmilieu Brussel sinds 2018 heeft gedaan om de signalisatie van zones voor gehoorzame honden in het hele gewest te standaardiseren en uit te breiden?

  • Wanneer is er voor het laatst een inventaris opgemaakt van de signalisatie in zones voor gehoorzame honden en honden zonder leiband? Is die beschikbaar op het internet? Zo ja, wat was het voorbije tijdschema voor de uitvoering van deze door Leefmilieu Brussel aanbevolen maatregelen in 2018?

 
 
Antwoord    1.
Naar aanleiding van de publicatie van het syntheseverslag van de studie over honden in de openbare ruimte in Brussel hebben de medewerkers van Leefmilieu Brussel (LB) zich gebogen over de kwestie van de bewegwijzering, en meer bepaald over twee aspecten: enerzijds de herlancering van de applicatie Brussels Gardens (of een equivalent) en anderzijds de inventarisatie van de bewegwijzering op het terrein.

LB heeft in 2019 de kaart "hondenruimtes" op de Geodata-website bijgewerkt. Deze kaart wordt nog steeds regelmatig bijgewerkt op basis van informatie die door de gemeenten wordt meegedeeld.

Tegelijkertijd werden in 2019 kaarten van de zones in het Gewest waarin honden onder controle gehouden moeten worden, gedrukt en uitgedeeld aan eigenaars van honden in de betrokken parken, samen met een informatieve flyer over de aanwezigheid van honden in groene ruimten.

Ook de website Brussels Gardens werd geactualiseerd met informatie over hondvriendelijke zones. De website Brussels Gardens, die ook beschikbaar is als webapp, evolueert voortdurend en bevat nu ook informatie over gemeentelijke en gewestelijke groene ruimten met zones waarin honden onder controle moeten worden gehouden.

In 2018 werd op het terrein een inventaris opgemaakt van de bewegwijzering met betrekking tot hondenzones. Na deze inventarisering werden onderhouds- en actualiseringswerkzaamheden uitgevoerd.

Toen de hondenzones begin jaren 2000 bij wijze van experiment werden gecreëerd in het Gewest werden ze aangeduid met speelse logo's met een blije hond. In de jaren tien werd een andere reeks logo's ontwikkeld om aan alle behoeften van de bewegwijzering in groene ruimten te voldoen. In parken met de oude bewegwijzering werden de oude pictogrammen gebruikt wanneer herstellingen of vervangingen nodig waren. Voor nieuwe projecten of herinrichtingen gebruikt LB de nieuwe bewegwijzering. De omschakeling gebeurt geleidelijk bij lopende projecten.De grondige verbetering van de bewegwijzering van hondenzones houdt in dat de onthaalborden bij de ingangen moeten worden veranderd. Dat betekent niet alleen nadenken over de bewegwijzering van de hondenzones, maar ook beter de verschillende gebruiksmogelijkheden aangeven die voor de verschillende zones van het park worden aanbevolen (sportzones, ontspanningszones, stiltezones, enz.).

De groene ruimten in het Gewest zijn vaak geklasseerde ruimten of ruimten met een hoge erfgoedwaarde, waar voorrang moet worden gegeven aan een discrete bewegwijzering die goed in de omgeving past. Waar omheiningen verboden zijn, worden gebieden voor honden aangeduid met een afbakening die de belangrijkste punten van die gebieden aangeeft. Voorstellen om de gebieden aan te geven door afbakeningen van een ander type te gebruiken of door extra markeringen toe te voegen, zijn om esthetische redenen verworpen.

Het vervangen van de bewegwijzering in de groene zones in het Gewest brengt kosten met zich mee.

Van zijn kant heeft het Zoniënwoud zijn bewegwijzering in 2019 volledig herzien en bijgewerkt in de drie gewesten.

2.
Naar aanleiding van de studie over honden in de openbare ruimte in Brussel, uitgevoerd door BRAT in opdracht van LB, heeft de administratie in 2018 een overzicht gemaakt van de bewegwijzering van hondenzones in de groene ruimten in het Gewest.

Op de website Geodata staat een kaart voor intern gebruik met de inventaris van de infrastructuren en hun beheerders. Deze inventaris omvat de bewegwijzeringsborden. De inventaris geeft echter niet aan of de borden of paaltjes en afbakeningen verband houden met de hondenbewegwijzering.