Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de balans van de gewestelijke energiesteun voor bedrijven

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 754)

 
Datum ontvangst: 21/09/2023 Datum publicatie: 22/11/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 16/11/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Tegen de achtergrond van de energiecrisis heeft de regering een reeks steunmaatregelen ingevoerd. De compenserende energiepremie, die in maart werd ingevoerd om bedrijven te ondersteunen die te maken hebben met stijgende energieprijzen, werd in juli uitgebreid naar alle bedrijven die hiervoor in aanmerking komen, inclusief bedrijven die hun laatste afrekeningsfactuur nog niet hadden ontvangen.

De gewestelijke overheid heeft nog andere regelingen ingevoerd: de energieconsultancypremie, de energie-investeringspremie, de energiepremie voor sociale ondernemingen, de Energy & Reno-lening, het economische transitiefonds, de versoepeling van het BruCircle-fonds en het Energiepack.

We pleitten voor een betere bekendmaking van al deze steunmiddelen om ze effectiever te maken.

Kort geleden betreurde de Brusselse Horecafederatie een sterke daling van het aantal bezoekers, die volgens haar verband hield met de periode na de crisis.

Daarom, mevrouw de minister, zou ik u willen vragen om een evaluatie van de voornoemde gewestelijke steun.

Ik zou van u de volgende informatie willen vernemen, indien mogelijk systematisch uitgesplitst per grote begunstigde sector en per geslacht van de bedrijfsleider of zelfstandige:

  • Hoeveel zelfstandigen en bedrijven hebben gebruikgemaakt van respectievelijk de compenserende energiepremie, de energie-investeringspremie, de energieconsultancypremie en de energiepremie voor sociale ondernemingen? Voor welk budget? Hoeveel aanvragen werden afgewezen en op welke gronden?

  • Hoeveel zelfstandigen en hoeveel bedrijven hebben als eigenaar gebruikgemaakt van de Renolutionpremies van Leefmilieu Brussel? Hoeveel bedraagt het vereffende budget en hoe groot is het beschikbare budget voor dit publiek?

  • Hoeveel zelfstandigen en hoeveel bedrijven hebben een Energie & Reno-lening afgesloten bij finance&invest.brussels en voor welke gemiddelde bedragen? Hoeveel leningen werden geweigerd en om welke redenen?

  • Hoeveel zelfstandigen en hoeveel bedrijven hebben gebruikgemaakt van respectievelijk het Economisch Transitiefonds en het Brucircle-fonds?

  • Hoe succesvol is het Energiepack tot nu toe geweest?

  • Bent u, gezien de nieuwe stand van zaken in de energiecrisis, van plan om de energieondersteuning voor zelfstandigen en bedrijven aan te passen?

 
 
Antwoord    Dit is de informatie voor de vier genoemde premies, per 10 november 2023:

Voor de
premie voor energie-investeringen zijn er:

26 dossiers waarvoor het type begunstigde nog niet kon worden bepaald (omdat de dossiers nog niet ver genoeg gevorderd zijn in het analyseproces om er statistische gegevens uit te kunnen halen);

209
rechtspersonen, die in totaal 263 dossiers hebben ingediend;
157 dossiers waarvoor een beslissing werd meegedeeld, waaronder:
- 132 beslissingen tot toekenning (153 toegekende dossiers), voor een totaalbedrag van 2.649.012,96 euro;
- 25 vennootschappen waarvan een dossier werd geweigerd;

5
natuurlijke personen, die elk 1 dossier hebben ingediend;
3 dossiers waarvoor een beslissing werd meegedeeld, waaronder:
- 2 beslissingen tot toekenning, voor een totaalbedrag van 4.926,68 euro;
- 1 beslissing tot weigering.

Voor de
premie voor energieconsultancy zijn er:

19
rechtspersonen die een dossier hebben ingediend;
18 rechtspersonen die een beslissing hebben ontvangen, waaronder:
- 15 beslissingen tot toekenning, voor een totaalbedrag van 117.812,50 euro;
- 3 beslissingen tot weigering.

Voor de energiepremie voor sociale ondernemingen zijn er:

9 dossiers ingediend, waaronder:
- 4 dossiers waarvoor een premie werd toegekend, voor een totaalbedrag van 15.090 euro;
- 4 dossiers die momenteel nog worden onderzocht;
- 1 dossier dat werd geweigerd.

Voor de compenserende energiepremie zijn er:

1.419 ondernemingen die een dossier hebben ingediend (op 23 oktober 2023), waaronder:
- 849 ondernemingen die een premie hebben ontvangen, voor een totaalbedrag van 4,5 miljoen euro;
- 295 dossiers die momenteel nog worden onderzocht;
- 275 dossiers die werden geweigerd.

Dit zijn de belangrijkste
redenen om een premie te weigeren:
- onvoldoende omzet van de onderneming in verhouding tot het aantal vestigingseenheden (85 gevallen - artikel 6 van het besluit van 2 maart 2023);
- berekend bedrag van de premie lager dan 500 euro (83 gevallen - artikel 11 van het besluit);
- rekeningen en sociale balans voor 2021 niet neergelegd bij de Nationale Bank van België op 13 maart 2022 (61 - artikel 4, 5°, van het besluit);
- niet-conforme milieuvergunning (8 - artikel 4, 10°, van het besluit);
- niet-naleving van de registratie van een toeristische logies (7 - artikel 4, 8°).

Voor de
Renolution-premies die door Leefmilieu Brussel worden beheerd, verwijs ik u naar mijn collega, de heer Alain Maron.

De
‘Energy&Reno’-lening van Brusoc werd opgezet om de Brusselse zelfstandigen en kleine ondernemingen die in energie-efficiëntie investeren, te ondersteunen. Deze regeling maakt deel uit van het uitgebreide Renolution-programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat tot doel heeft zoveel mogelijk vastgoed te renoveren, bij zowel particulieren als professionals. Sinds oktober 2022 hebben 12 zelfstandigen en kleine ondernemingen de lening ontvangen, voor een bedrag van 850.000 euro. Er werden geen aanvragen geweigerd.

Het
Fonds voor Economische Transitie en het Fonds voor Economische Transitie ‘Starter’ (voorheen het BruCircle-fonds) zijn bedoeld om de ondernemingen te ondersteunen die kiezen voor de economische transitie door meer hulpbronefficiënte modellen te gebruiken. Deze fondsen zijn vlaggenschipmaatregelen van de Shifting Economy-strategie. Sinds hun lancering op 15 september 2022 werden positieve financieringsbeslissingen genomen voor vier ondernemingen, voor een totaalbedrag van 1.750.000 euro.

Wat het
Energiepakket betreft:

In 2022 heeft UCM tijdens de energiecrisis 74 meldingen van belangstelling en ongeveer honderd helpdesk-/doorverwijsverzoeken ontvangen. UCM heeft 72 diagnoses en 15 informatiesessies uitgevoerd.

In 2023, per 25 oktober, heeft UCM 65 ondernemingen begeleid, wat is geresulteerd in evenveel diagnoses en actieplannen. Het verhoogde budget heeft het ook mogelijk gemaakt om meer kwalitatieve begeleiding te bieden, met een hogere mate van actie ondernomen door de onderneming na de diagnose.

Bruxeo van zijn kant heeft in 2022 164 meldingen van belangstelling ontvangen en 62 diagnoses en 30 werkbegeleidingen uitgevoerd. Tijdens de eerste zes maanden van 2023 heeft Bruxeo meer diagnoses uitgevoerd dan in heel 2022, namelijk 62.

Met het oog op energiebesparing krijgen de consultancy- en investeringspremies een permanent karakter via de nieuwe ordonnantie betreffende de steun voor de economische ontwikkeling en transitie van ondernemingen. Ook het aanbod van finance&invest.brussels en haar dochteronderneming Brusoc, via het Fonds voor Economische Transitie en Energy&Reno, wordt bestendigd.

Voor meer informatie verwijs ik u naar het gegeven antwoord op de mondelinge vraag die u mij op 24 mei 2023 in de Commissie Economische Zaken hebt gesteld.