Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de invoering van vrijhandelszones om de economie een boost te geven

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 264)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 384)

 
Datum ontvangst: 21/09/2023 Datum publicatie: 18/10/2023 Referentie: B.I.V. 16 (23/24), Blz. 26
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 18/10/2023 Referentie: B.I.V. 16 (23/24), Blz. 27
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/09/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/09/2023 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/10/2023 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 16 (23/24) 26
18/10/2023 Antwoord Barbara Trachte B.I.V. 16 (23/24) 27
18/10/2023 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 16 (23/24) 29