Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gevolgen voor handelszaken van de invoering van een enkele rijstrook op de Waterloosesteenweg

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 762)

 
Datum ontvangst: 03/10/2023 Datum publicatie: 14/12/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 07/12/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/10/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De Waterloosesteenweg in Ukkel krijgt van 3 tot 31 oktober één rijstrook minder in de richting van Wallonië, maar het verkeer zou beperkt blijven tot één rijstrook in de richting van het stadscentrum. Na de werken zouden er opnieuw 2 rijstroken zijn richting Wallonië, het verkeer naar het stadscentrum zou blijvend over een rijstrook moeten verlopen. Een aanpassing van dit deel van de Waterloosesteenweg zou een impact hebben op de winkelwijken Fort Jaco en Diesdelle, die al lang aandringen op een opwaardering van de Waterloosesteenweg.
  • Welk overleg is er gevoerd met de gemeente en de winkeliers? Is de gemeentelijke dienst voor economie activiteiten en handel erbij betrokken? Hebben de betrokken partijen alle nodige informatie gekregen?

  • Is er een effectenbeoordeling uitgevoerd voor de winkels van Fort Jaco en Diesdelle? Zo ja, welke resultaten?

  • Heeft hub.brussels rechtstreeks contact opgenomen met de verenigingen van handelaars en winkeliers? Hebt u de kwestie aangekaart bij  UCM?

  • Welke opwaarderingsplannen zijn er om de Waterloosesteenweg gebruiksvriendelijker en meer handelaars aan te trekken?

  • Welke compensaties zijn er voorzien voor de getroffen handelaars en op basis van welke criteria zullen ze worden toegekend?

 
 
Antwoord    De teams van hub.brussels werden niet gevraagd om een studie uit te voeren van de impact op de handelaars uit de wijk Fort Jaco en Diesdelle.

Hub.brussels heeft voortdurend contact met de handelaarsverenigingen. Geen enkele vereniging heeft daaromtrent contact opgenomen met hub.brussel.

Het Brussels Gewest schept een zo harmonieus mogelijk kader, maar laat tegelijkertijd de gemeenten hun autonomie behouden.

Wat de ondersteuning van de commerciële dynamiek betreft, staat het team van lokale partnerschappen van hub.brussels regelmatig in contact met zowel gemeentelijke diensten als verenigingen van handelaars om hen te ondersteunen in hun activiteiten. Hub.brussels stelt een actieplan op om de lokale overheden te ondersteunen in functie van hun prioriteiten en de beschikbaarheid van haar teams.

Voor uw andere vragen, zou ik u willen doorverwijzen naar mijn collega Elke Van den Brandt, minister van Mobiliteit.