Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gevolgen voor handelszaken van de invoering van een enkele rijstrook op de Waterloosesteenweg

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1742)

 
Datum ontvangst: 03/10/2023 Datum publicatie: 15/11/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 08/11/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/10/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De Waterloosesteenweg in Ukkel krijgt van 3 tot 31 oktober één rijstrook minder in de richting van Wallonië, maar het verkeer zou beperkt blijven tot één rijstrook in de richting van het stadscentrum. Na de werken zouden er opnieuw 2 rijstroken zijn richting Wallonië, het verkeer naar het stadscentrum zou blijvend over een rijstrook moeten verlopen. Een aanpassing van dit deel van de Waterloosesteenweg zou een impact hebben op de winkelwijken Fort Jaco en Diesdelle, die al lang aandringen op een opwaardering van de Waterloosesteenweg.
  • Welk overleg is er gevoerd met de gemeente en de winkeliers? Is de gemeentelijke dienst voor economie activiteiten en handel erbij betrokken? Hebben de betrokken partijen alle nodige informatie gekregen?

  • Is er een effectenbeoordeling uitgevoerd voor de winkels van Fort Jaco en Diesdelle? Zo ja, welke resultaten?

  • Heeft hub.brussels rechtstreeks contact opgenomen met de verenigingen van handelaars en winkeliers? Hebt u de kwestie aangekaart bij  UCM?

  • Welke opwaarderingsplannen zijn er om de Waterloosesteenweg gebruiksvriendelijker en meer handelaars aan te trekken?

  • Welke compensaties zijn er voorzien voor de getroffen handelaars en op basis van welke criteria zullen ze worden toegekend?

 
 
Antwoord    Dit dossier is besproken tijdens de mobiliteitscommissie (07-11-23), dus ik nodig u uit om het antwoord dat toen is gegeven te lezen.