Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het beroep bij de Raad van State ingesteld door de buurtbewoners tegen het vastgoedproject "Côté Colline" in Oudergem.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Ans Persoons, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 918)

 
Datum ontvangst: 30/08/2023 Datum publicatie: 16/10/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 16/10/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/10/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
Het ontwikkelingsproject "Côté Colline" bestrijkt een oppervlakte van 15.000 m² ter hoogte van de huidige Aldi-supermarkt aan de Waversesteenweg in Oudergem.

De buurtbewoners maken zich al jaren zorgen over de impact van het project op de wijk. Het huidige project zou immers negen verdiepingen tellen en het vellen van 238 bomen met zich meebrengen.

Op 16 december 2021, tijdens de eerste  vergadering van de overlegcommissie na het openbaar onderzoek, kreeg het project een ongunstig advies van de gemeente Oudergem. Vervolgens werd een tweede openbaar onderzoek gehouden over een gewijzigd project. Op 27 oktober 2022 heeft de overlegcommissie een voorwaardelijk positief advies uitgebracht1.

Hoewel de vastgoedontwikkelaar2 aanvoert dat er over zijn project al twee openbare onderzoeken zijn gehouden, die geleid hebbentot wijzigingen, en voorts zou resulteren in een grotere biodiversiteit op de site, met name door de aanplanting van middelhoge bomen, zijn de buurtbewoners niet overtuigd.3.

Ze zouden beslist hebben om in beroep te gaan bij de Raad van State tegen de verschillende afgegeven stedenbouwkundige vergunningen, waarvan de belangrijkste werd afgegeven op 9 mei van dit jaar.4 Ze geldt voor het slopen van de bestaande gebouwen en het vellen van de bomen op de site om een multifunctioneel complex te bouwen bestaande uit een eerste gebouw met handelsruimte op de begane grond, kleine kantoorruimten, 5 collectieve woningen en 3 appartementen; een tweede gebouw met 50 appartementen en een gemeenschappelijke ondergrondse parkeergarage (met 133 parkeerplaatsen voor wagens en 249 plaatsen voor fietsen).

Tegen het vellen van de 238 bomen op de site werd een petitie met meer dan 2.700 handtekeningen ingediend.5.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Kunt u bevestigen dat er beroep is ingesteld bij de Raad van State tegen de door het Gewest afgegeven vergunningen?

  • Wat het vellen van de bomen betreft: klopt het dat er 238 bomen zullen worden geveld als de vergunning wordt uitgevoerd?

  • Wat is het huidige standpunt van urban.brussels en uw kabinet in dit dossier?

  • Hebben uw administratie en uw kabinet al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat het project wordt uitgevoerd met behoud van de bestaande bomen?

  • Welke compensaties biedt het project precies voor de aanwezigheid van natuur op die plaats? Hebben urban.brussels en/of Leefmilieu Brussel een schatting gemaakt van het verlies of de winst aan biodiversiteit als het project gerealiseerd wordt? Werden criteria zoals de BAF+ (biodiversiteitspotentieel-oppervlaktefactor)6 eventueel gebruikt?

1 https://www.cote-colline.brussels/rparer-la-colline-copy-3

2 Galika

3 https://bx1.be/communes/auderghem/auderghem-les-riverains-introduisent-un-recours-contre-le-projet-cote-colline/

4 https://openpermits.brussels/nl/_02/PFD/1779740

5https://www.petitionenligne.be/signatures/non_a_labattage_de_238_arbres_pour_le_projet_immobilier__cote_colline__version_2_auderghem/

6 https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/biodiversiteit-bevorderen/evaluatie-project-via-baf-biodiversiteitspotentieel-oppervlaktefactor

 
 
Antwoord    De vergunningsaanvraag strekt ter herinnering tot “de sloop van de bestaande gebouwen en het vellen van de bomen op de site om een multifunctioneel complex te bouwen (...)” op een goed gelegen Waversesteenweg 1799 in Oudergem.

De stedenbouwkundige vergunning die op 9 mei 2023 door de gemachtigde ambtenaar werd afgeleverd aan de nv IMMO HANKAR wordt inderdaad betwist bij de Raad van State.

Er werden op 19 juli 2023 twee verzoeken tot nietigverklaring en tot schorsing ingediend tegen die vergunning:
het eerste door de vzw “Association des Copropriétaires de la Résidence La Butte au Bois 1-2-3 gelegen in Oudergem” en het tweede door de buurtbewoners.
Bijgevolg moet eerst op het verslag van de auditeur worden gewacht en daarna op de beslissing van de Raad van State over het verzoek tot schorsing van de afgeleverde vergunning.

Ik kan u bevestigen dat de aanvraag strekt tot het vellen van 238 bomen. De meeste bomen daarvan zijn spontaan gegroeid. Het gaat om coniferen (grove dennen) en valse acacia’s (robinia pseudoacacia), die de biodiversiteit in onze gebieden geen goed doen (bodemverzuring). De vergunning die werd verleend, voorziet dat er meer dan vijftig hoogstammige bomen en aanvullend kleinere soorten worden aangeplant.


Leefmilieu Brussel, Urban en de gemeente hebben tijdens de overlegcommissie een unaniem gunstig voorwaardelijk advies uitgebracht.
Urban heeft zich gebaseerd op de analyse van de afdeling Natura 2000 en Groene Ruimtes van Leefmilieu Brussel.
De conclusies stelden dat het “kappen van het bos en de vervanging door inheemse struiken en bomen de biodiversitet van het landschap aanzienlijk verbetert”. De te vellen bomen gedijen momenteel goed in de schaduw van de gebouwen. Na de sloop zal het zonlicht op het talud vallen. Dat zal hun overlevingskans sterk verkleinen.


Tijdens de behandeling van de aanvraag heeft Urban het project gestuurd in de richting van meer begroeide zones in volle grond om de biodiversiteit van de site te verbeteren. Daartoe werd opgelegd om de inplanting van het oorspronkelijke project op strategische plaatsen te verkleinen. Dat komt de continuïteit van de flora op de site en naar buiten toe ten goede.

De verleende vergunning voorziet een ruime begroeide zone in volle grond. In vergelijking met de huidige situatie zal de biologische waarde daarvan sterk verbeteren. De ondoorlaatbaarheidsgraad van de site daalt van 72,56 % naar 54,77 %. Het project voorziet een begroeid binnenterrein en de beplanting van de omgeving. Voor zover ik weet werd de biodiversiteitspotentieel-oppervlaktefactor (BAF+) in dit dossier niet gebruikt.