Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de campagne ter promotie van rookmelders

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 723)

 
Datum ontvangst: 11/10/2023 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/10/2023 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/11/2023 Van de agenda gehaald.
30/11/2023 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag