Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de sloop van schuurtjes met zwerfkatten op de Kauwberg

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1591)

 
Datum ontvangst: 18/10/2023 Datum publicatie: 14/12/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 28/11/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/10/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In het kader van de heraanleg van het Kauwbergpark werd tijdens de vergadering van het overlegcomité op 11 oktober 2022 in Ukkel gemeld dat enkele schuurtjes die momenteel in het park staan, zouden worden afgebroken. In deze schuurtjes schijnen zwerfkatten te wonen.

Zijn ze gesteriliseerd en geïdentificeerd?

Welke oplossingen zijn er voor hun herhuisvesting?

Zijn er mensen (vrijwilligers) die instaan voor het voeren van de katten? Zo ja, hebt u contact opgenomen met deze mensen om ze te betrekken bij de discussies?

 
 
Antwoord    1.
Leefmilieu Brussel werd op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van twee zwerfkatten. De gemeente Ukkel werd daarvan op de hoogte gebracht tijdens de vergadering van de overlegcommissie op 11 oktober.

Het Gewest verleent subsidies aan de gemeenten voor het beheer van zwerfkatten. Tot op heden houdt de gemeente Ukkel zich bezig met de sterilisatie van zwerfkatten. Op basis van de kaart uit 2022 heeft de gemeente katten gesteriliseerd ten noorden van de Kauwberg, waar de betreffende zwerfkatten zich waarschijnlijk bevinden.

De gemeente Ukkel kan deze vraag het best beantwoorden.

Mijn collega Bernard Clerfayt kan misschien wat aanvullende antwoorden geven op basis van zijn bevoegdheden op het gebied van dierenwelzijn.
2.
De sloop van de schuurtjes staat nog niet op de agenda, omdat er nog geen stedenbouwkundige vergunning is verleend en de opdrachten voor de werkzaamheden nog moeten worden gelanceerd.

De diensten van Leefmilieu Brussel gaan pragmatisch om met zwerfdieren.

Als er te zijner tijd nog steeds zwerfdieren aanwezig zijn, zal de dienst Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel, onder toezicht van de minister van Dierenwelzijn, in overleg met de gemeente naar mogelijke oplossingen zoeken.
3.
Het lijkt er inderdaad op dat er mensen zijn die ze voeden.

De betrokken diensten (Dierenwelzijn, de gemeente Ukkel en Groene Ruimten) zullen hen bij het proces betrekken zodra ze zijn geïdentificeerd en, natuurlijk, als ze dat willen.