Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toename van het aantal achtergelaten reptielen en amfibieën en het mogelijke effect van positieve lijsten

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1252)

 
Datum ontvangst: 18/10/2023 Datum publicatie: 27/11/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 17/11/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/10/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In januari 2021 antwoordde u in de commissie op vragen over de toename van het aantal achtergelaten reptielen en amfibieën dat een reeks maatregelen, waaronder de invoering van een positieve lijst "reptielen", werd ingezet om het houden (en dus het achterlaten) van deze dieren te beperken.

Kunt u mij zeggen hoeveel erkende instellingen reptielen en amfibieën verkopen in het Brussels Gewest? Beschikt u over cijfers over het aantal dieren dat de afgelopen vijf jaar is verkocht?

Worden deze instellingen elk jaar gecontroleerd? Zijn er de afgelopen vijf jaar overtredingen vastgesteld met betrekking tot de omstandigheden waaronder reptielen en amfibieën worden gehouden? Worden er in deze instellingen ook soorten verkocht die niet op de positieve lijst staan? Wordt er een lijst van soorten die verkocht worden aan Leefmilieu Brussel meegedeeld of ter beschikking gesteld?

Kunt u mij nauwkeurige en actuele gegevens verstrekken over het aantal reptielen en amfibieën dat de afgelopen vijf jaar is achtergelaten?

 
 
Antwoord    Hieronder vindt u, in volgorde, de antwoorden op uw vragen:

Vraag 1

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn tien handelszaken erkend voor reptielen en amfibieën. Sommige zijn enkel erkend voor bepaalde soorten.

Vraag 2

Neen.

Vraag 3

De met het toezicht op dierenwelzijn belaste personeelsleden voeren gemiddeld één inspectie per jaar uit in deze inrichtingen. In deze inrichtingen werden geen overtredingen vastgesteld met betrekking tot de omstandigheden waarin de dieren worden gehouden. Reptielen die niet op de positieve lijst staan, worden in deze handelszaken niet verkocht. Voor amfibieën bestaat er geen positieve lijst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat betreft de lijst met de soorten die verkocht worden, moet deze informatie ter beschikking worden gesteld van de personeelsleden die belast zijn met het toezicht op het dierenwelzijn bij Leefmilieu Brussel, en zij wordt gecontroleerd tijdens de administratieve controles.

Vraag 4

In 2018 : 21 reptielen en 1 amfibie.

In 2019 : 62 reptielen en 0 amfibieën.

In 2020 : 13 reptielen en 0 amfibieën.

In 2021 : 20 reptielen en 0 amfibieën.

In 2022 : 36 reptielen en 1 amfibie.