Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de omzetting van het wettelijk kader voor retrofitting

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1758)

 
Datum ontvangst: 24/10/2023 Datum publicatie: 27/11/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 24/11/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/10/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   
Op 18 juli laatstleden heeft u op een van mijn schriftelijke vragen geantwoord dat het ontwerp van Brussels besluit dat retrofitting mogelijk maakt in het Brussels Gewest, op 13 april 2023 in eerste lezing was aangenomen. U heeft er echter op gewezen dat u wachtte op het advies van de Raadgevende Commissie Administratie-Industrie (RCAI) en eventuele opmerkingen van de lidstaten van de Europese Unie (waarvoor de deadline verstreken is op 22 september). alvorens het Brussels besluit definitief goed te keuren.

Hoe staat het met het dossier? Heeft u het advies van de RCAI of eventuele opmerkingen van de lidstaten ontvangen? Wanneer mogen we het definitieve besluit eindelijk verwachten?

 
 
Antwoord    Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 oktober 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen werd op 26 oktober jongstleden goedgekeurd.
De Europese "TRIS"-procedure gaf geen aanleiding tot opmerkingen van andere lidstaten.
De adviezen uitgebracht in het kader van CAIN hebben enkel geleid tot formele wijzigingen.
Het besluit is voor publicatie naar de diensten van het Belgisch Staatsblad gestuurd.