Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de maatregelen tegen seksuele en gendergerelateerde intimidatie in het Brussels Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en het Actieplan van de Brusselse regering ter bestrijding van intimidatie en seksueel geweld in het uitgaansleven

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 221)

 
Datum ontvangst: 06/11/2023 Datum publicatie: 19/12/2023 Referentie: B.I.V. 42 (23/24), Blz. 8
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 19/12/2023 Referentie: B.I.V. 42 (23/24), Blz. 10
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/11/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/11/2023 Verwijzing commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/12/2023 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 42 (23/24) 8
19/12/2023 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 42 (23/24) 10
19/12/2023 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 42 (23/24) 14
19/12/2023 Bijlage aan het antwoord Nawal Ben Hamou Bijlage