Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende financieringsoplossingen aangeboden door finance&invest.brussels

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 790)

 
Datum ontvangst: 06/11/2023 Datum publicatie: 19/01/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 11/01/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/11/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/01/2024 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Finance&invest.brussels vergemakkelijkt en vervolledigt de financieringsketen voor bedrijven door concrete oplossingen te bieden voor de financiële behoeften van ondernemers in de vorm van leningen, kapitaalinvesteringen of garanties.
  • Hoeveel financieringsaanvragen zijn er ingediend voor 2019, 2020 en 2021? Voor welke totaalbedragen? Hoeveel aanvragen zijn er afgewezen? Heb je een uitsplitsing naar geslacht?

  • In welke sectoren zijn de bedrijven die financiering aanvragen actief voor diezelfde jaren? Welke soorten projecten zijn gefinancierd?

  • Sinds 2019, in welke gemeenten zijn de bedrijven die financiering aanvragen bij finance&invest.brussels actief?

  • Hoeveel VTE's zijn er bij finance&invest.brussels?

  • Toen Shifting Economy twee jaar geleden aan de commissie werd voorgesteld, kregen we te horen dat een hele reeks criteria in verband met deze strategie al werden toegepast via de financieringsinstrumenten van F&I. Zijn er sindsdien ontwikkelingen geweest in de toepassing van deze criteria? Worden er tegenwoordig meer criteria van de Shifting Economy toegepast in financieringsinstrumenten?
 
 
Antwoord    Dit zijn de cijfers van de tussenkomsten van finance&invest.brussels op basis van de vastleggingen (alle financiële instrumenten samen, met uitzondering van de garanties van het Brussels Waarborgfonds):
- 2019: 141 financieringen voor een totaal van 40 miljoen euro;
- 2020: 304 financieringen voor een totaal van meer dan 47 miljoen euro;
- 2021: 571 financieringen voor een totaal van bijna 93 miljoen euro;
- 2022: 197 financieringen voor een totaal van 84 miljoen euro.

Bij finance&invest.brussels (buiten de gedelegeerde opdrachten en Brusoc) ligt het
weigeringspercentage tussen 30 en 38%, afhankelijk van het jaar. Dat percentage is uitsluitend gebaseerd op de ontvangen formele en in aanmerking komende aanvragen. Het weigeringspercentage voor Brusoc bedraagt 25%.

Op dit moment zijn er geen statistieken beschikbaar over de
uitsplitsing naar geslacht voor de hele groep finance&invest.brussels. Het nieuwe CRM (IT-tool voor het beheer van de relatie met klanten) dat momenteel wordt ontwikkeld, zal echter een betere opvolging van de diversiteitsindicatoren voor de gefinancierde ondernemingen mogelijk maken.

De uitsplitsing per jaar van de
voornaamste sectoren waarin is geïnvesteerd en de gemeenten waarin die investeringen zijn gedaan, is te vinden in de bijlage.

Die statistieken zijn gebaseerd op de huidige locatiegegevens van de bedrijven die dat jaar zijn gefinancierd. Het is echter belangrijk op te merken dat de huidige locaties kunnen verschillen van die op het moment van de investering.

De hele groep finance&invest.brussels telde 40 VTE's in 2022.

In het kader van de implementatie van de nieuwe investeringsstrategie worden alle financieringsaanvragen sinds 2021 onderworpen aan een niet-financiële analyse: uitsluiting van bepaalde schadelijke sectoren; proactieve investeringen in ondernemingen die behoren tot vijf investeringsthema's die deel uitmaken van de transitie, ESG-analyse en impactanalyse. Die eigen en goed gestructureerde methodologie resulteert in een score en heeft rekening gehouden met de ontwikkelingen van de CSRD-richtlijn op Europees niveau. In de analyse van een project wordt nu dus rekening gehouden met zowel de financiële en marktanalyse van het project als de hierboven genoemde niet-financiële analyse.

In het kader van Shifting Economy zijn ook specifieke producten opgezet, zoals Coop-US bij Brusoc en het Economisch Transitiefonds bij finance&invest.brussels.

Op het vlak van de financiering van ondernemingen moet ook worden opgemerkt dat, in lijn met onze strategie
Shifting Economy, de nieuwe economische steun die door Brussel Economie en Werkgelegenheid wordt toegekend, zal worden verhoogd voor ondernemingen die voorbeeldig zijn op sociaal en milieuvlak zodra die van kracht wordt, in het eerste kwartaal van 2024. Zo zal de transitie kunnen worden versneld en zullen ondernemingen worden aangemoedigd om er een denkoefening over te starten, of beter nog, om die te concretiseren. Dat is ook de reden waarom we een duidelijk signaal wilden geven dat vanaf 2030, met uitzonderingen, alleen nog voorbeeldige ondernemingen in aanmerking zullen komen voor overheidssteun.