Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bereikbaarheid van de halte Duivenschieting op tramlijn 44 in Sint-Pieters-Woluwe

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1774)

 
Datum ontvangst: 13/11/2023 Datum publicatie: 19/01/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 20/12/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Toen ik u vroeg naar de bereikbaarheid van de halte Duivenschieting van tram 44 in Sint-Pieters-Woluwe, antwoordde u: "Mits goede zichtbaarheid en geen al te hoge snelheid van de aankomende voertuigen is oversteken van één rijstrook zonder verkeerslicht namelijk wel veilig te noemen."

Vandaar dat we momenteel de uitrol van een testfase zien met verkeer op één rijstrook, dat periodiek wordt verminderd om de voertuigen te groeperen en af te remmen wanneer ze de voetgangersoversteekplaats naderen.

Kunt u mij meer vertellen over de testperiode?

Hoelang zal deze testfase duren? Hebt u al conclusies uit deze fase? Zo ja, welke? Zo niet, wanneer zult u over de conclusies beschikken?

 

 
 
Antwoord    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de reeds aanwezige versmalling naar één rijstrook op de Tervurenlaan, door werken van het Vlaams Gewest, benut om die versmalling door te trekken tot voor de voetgangersoversteekplaats. De versmalling begon net na de voetgangersoversteekplaats.
Het werken aan de oversteekplaatsen is niet beëindigd. Dat moet gebeuren in coördinatie met de werken van Vlaanderen waarvan de timings momenteel onduidelijk zijn.
Naast het feit dat er rekening gehouden moet worden met de werken van het Vlaams Gewest, die afgerond moeten zijn voor een volledige beoordeling, moeten er sowieso enkele maanden verstrijken totdat de weggebruikers zich hebben aangepast en een deel van de hinder vanzelf oplost. Op basis van deze beoordeling wordt er een definitief ontwerp opgesteld en ingediend om een vergunning aan te vragen.