Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de werking van het Osiris-platform

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1775)

 
Datum ontvangst: 13/11/2023 Datum publicatie: 19/01/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 09/01/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/11/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Osiris is een informaticaplatform dat in het Brussels Gewest wordt gebruikt om de vergunningen te beheren en de inname van de openbare weg te coördineren. Het centraliseert de vergunningsaanvragen, biedt een realtime overzicht voor alle betrokken partijen en is bedoeld om het beheer van de inname van de openbare weg te vergemakkelijken, met name de goede organisatie van de werkzaamheden die op de openbare weg plaatsvinden.

Hebt u informatie over de doeltreffendheid van de door Osiris aangeboden dienst voor reserveringsaanvragen voor standplaatsen (stellingen, parkeerplaatsen enz.), met name ten aanzien van de aanvragers?

Hebt u meer in het bijzonder informatie over de doeltreffendheid van de telefonische helpdesk bij de afhandeling van de oproepen (percentage afgehandelde oproepen, wachttijden enz.)?

Hebt u weet van tekortkomingen in de werking van het Osiris-platform, met name wat betreft het reactievermogen van de onlinedienst en het goede gebruik van kunstmatige intelligentie?
 
 
Antwoord    Wat betreft uw vraag over de efficiëntie van het werk van het loket in het kader van de reserveringsaanvragen, is het belangrijk te verduidelijken dat de dienstverlening die wordt geleverd door het Osirisloket betrekking heeft op het invoeren van aanvragen in het Osirisplatform. Het werk verricht door de operatoren van het loket wordt continu gemonitord (via een Power BI-dashboard dat wordt bijgewerkt vanuit het ticketingsysteem dat door het loket wordt gebruikt).

De meeste aanvragen die door het Osirisloket worden verwerkt, hebben betrekking op reserveringen voor staanplaatsen. Van midden 2021 tot november 2023 heeft het Osirisloket 34.712 tickets aangemaakt, waarvan er 23.752 betrekking hebben op aanvragen voor parkeer- en/of opslagplaatsen (d.w.z. 68% van de tickets die door het Osirisloket zijn verwerkt). De helft (mediaan) van deze tickets wordt in minder dan twee dagen verwerkt.

Dit cijfer (de mediaan) moet evenwel genuanceerd worden omdat sommige aanvragen een veel langere verwerkingstijd vergen (de gemiddelde verwerkingstijd is 6 dagen). Meer algemeen valt de verwerking van de aanvragen voor de reservatie van parkeerplaatsen buiten de opdrachten van het Osirisloket. Het loket helpt de aanvrager weliswaar bij het invoeren van zijn aanvraag, maar het is de (gemeentelijke en gewestelijke) wegbestuurder die de beslissingsbevoegdheid heeft. Gezien de verschillende bevoegdheidsniveaus en de uitdagingen op vlak van coördinatie is momenteel een analyse aan de gang van de principes die de coördinatie van de bouwplaatsen regelen. Dit punt met betrekking tot de reserveringsaanvragen wordt hierbij uiteraard in aanmerking genomen.


Hieronder vindt u een overzicht van de statistieken van de afgelopen drie maanden voor de telefoondienst:
o September 2023: Gemiddeld 23,6 behandelde oproepen per dag. Gemiddelde gespreksduur per dag 3 uur 18 minuten;
o Oktober 2023: Gemiddeld 32,0 behandelde oproepen per dag. Gemiddelde gespreksduur per dag 4 uur 40 minuten;
o November 2023 (tot 20/11): Gemiddeld 29,8 behandelde oproepen per dag. Gemiddelde gespreksduur per dag 4 uur 12 minuten.

Het Osirisloket heeft, in samenwerking met de teams van Brussel Mobiliteit, al meerdere acties ondernomen om de globale dienstverlening (naast het beantwoorden van de telefonische oproepen) te verbeteren: de aanmaak van een tweetalige website (loket.info), die aanvragers tutorials, een FAQ-rubriek en de mogelijkheid om online coachingsessies te boeken biedt. Er werd gewerkt aan een update van de homepage, die is midden december gelanceerd via de URL https://my.osiris.brussels/. Deze nieuwe homepage biedt een centraal toegangspunt voor volledige en up to date informatie.

Wat uw laatste vraag betreft over de werking van het Osirisplatform (het reactievermogen van de onlinedienst) en het goede gebruik van artificiële intelligentie kunnen we twee zaken meedelen: Ten eerste hebben de twee URL's van het Osirisplatform een beschikbaarheidsgraad van meer dan 98% (cijfer gebaseerd op de monitoring door Paradigm, van wie dit de bevoegdheid is). Het platform heeft kennelijk te kampen met storingen die zorgen voor een trage werking en de gebruikerservaring moet aanzienlijk geoptimaliseerd worden. Dit werk heeft reeds het voorwerp uitgemaakt van een evaluatie (cfr. Roadmap) of werd reeds aangevat door Brussel Mobiliteit, binnen de grenzen van haar actieterrein en rekening houdend met de beschikbaar gestelde middelen (mei 2023: optimalisering van de homepage van de zogeheten versie 2 van Osiris) en zal deze voortzetten bij de hervorming van het kader voor de coördinatie van de bouwplaatsen, zoals hierboven vermeld. Ten tweede, wat het gebruik van artificiële intelligentie betreft, heeft Brussel Mobiliteit al twee keer het team “Infosecurity” van de GOB geraadpleegd. Dit team liet weten dat er momenteel een analyse wordt gemaakt van de informatieveiligheid bij het gebruik van tools zoals Copilot van Microsoft of tools die beschikbaar worden gesteld door OpenAI.