Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de beschuldigingen van intimidatie, seksisme en racisme aan het adres van de directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 252)

 
Datum ontvangst: 30/11/2023 Datum publicatie: 24/01/2024 Referentie: B.I.V. 55 (23/24), Blz. 21
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 24/01/2024 Referentie: B.I.V. 55 (23/24), Blz. 23
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/12/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/12/2023 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/01/2024 Ontwikkeling Petya Obolensky B.I.V. 55 (23/24) 21
24/01/2024 Tussenkomst Farida Tahar B.I.V. 55 (23/24) 23
24/01/2024 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 55 (23/24) 23
24/01/2024 Repliek Petya Obolensky B.I.V. 55 (23/24) 25