Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende schoonmaak van de gewestvijvers

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1623)

 
Datum ontvangst: 12/12/2023 Datum publicatie: 08/01/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 08/01/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/12/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    In september 2021 hebben ervaren duikers van de Franstalige federatie Lifras de vijvers in Elsene schoongemaakt. Er werd een groot aantal voorwerpen gevonden, waaronder fietsen, vuilnisbakken, kluizen...
  • Zijn er sinds 2021 nog andere projecten geweest waarbij duikers de Brusselse vijvers hebben schoongemaakt?

  • Overweegt Leefmilieu Brussel om in de toekomst soortgelijke projecten uit te voeren? Zo niet, waarom niet?

  • Wat wordt er in het algemeen gedaan om de vijverbodems in het gewest schoon te maken?

 

 
 
Antwoord    1.
De vijvers in Brussel zijn ofwel gewestelijk (beheerd door Leefmilieu Brussel), gemeentelijk (zoals de vijvers van Elsene) of privé (koninklijke schenking, ambassade, particulieren).

De vijvers die door Leefmilieu Brussel worden beheerd, worden mechanisch gereinigd (mechanische graafmachines om slib, modder en allerlei voorwerpen van de bodem van de vijvers te verwijderen).

De teams van ecokantonniers, medewerkers van het departement Water en de wachters van Leefmilieu Brussel controleren regelmatig de netheid van onze vijvers en verwijderen indien nodig de daar aangetroffen voorwerpen (scooters, fietsen, enz.).

Leefmilieu Brussel werkt echter regelmatig samen met duikers om het hydrografische netwerk (vijvers, spuien, waterlopen) te onderzoeken. Ervaren duikers van de Franstalige federatie Lifras hebben overigens een aanvraag ingediend om een inventaris van de biologische index in het moeras van Wiels uit te voeren. Dit externe evenement werd echter niet in opdracht van Leefmilieu Brussel uitgevoerd.

2.
Zoals hierboven vermeld, worden de gewestelijke vijvers (beheerd door Leefmilieu Brussel) regelmatig schoongemaakt en Leefmilieu Brussel vindt een dergelijke tussenkomst van duikers niet noodzakelijk. De gewestelijke vijvers liggen namelijk in parken of natuurreservaten. Dit soort afval komt dan ook zelden voor. Hoe dichter de vijvers bij een weg liggen, hoe groter het risico dat er afval wordt aangetroffen.
Voor preventie en dagelijks beheer zijn daarom geen gespecialiseerde duikers nodig.

3.

Naast het hierboven beschreven dagelijkse beheer worden de gewestelijke vijvers schoongemaakt door te baggeren. Baggeren kan onder water gebeuren of nadat de vijver is drooggelegd. Deze tweede methode wordt vaker gebruikt omdat ze een betere zichtbaarheid en dus betere resultaten mogelijk maakt. Tijdens het baggeren worden soms voorwerpen en afval gevonden, maar dat blijft marginaal. Over het algemeen moet een vijver elke twintig tot dertig jaar worden schoongemaakt; het betreft een buitengewone beheershandeling.