Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de controle op milieuvergunningen voor de export van afgedankte voertuigen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1632)

 
Datum ontvangst: 13/12/2023 Datum publicatie: 02/02/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 02/02/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/12/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

 

  • Wordt de geldigheid van milieuvergunningen voor de export van afgedankte voertuigen regelmatig gecontroleerd? Zo ja, wat blijkt hieruit?

  • Heeft het Brussels Gewest maatregelen genomen om de reconversie te stimuleren van de export van afgedankte voertuigen naar Afrikaanse landen? Zo ja, welke maatregelen en hoe worden ze toegepast?

  • Beschikt u over informatie (statistieken, enz.) over de wettelijkheid van de milieuvergunningen in de Heyvaertwijk? Zo ja, welke tendenzen vertonen ze?

  • Beschikt u over gegevens over de ontwikkeling van recyclageactiviteiten voor onderdelen van afgedankte voertuigen in het Brussels Gewest? Zo ja, wat blijkt uit deze gegevens?

 

 
 
Antwoord    1.
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen afgedankte voertuigen en gebruikte voertuigen.

Afgedankte voertuigen kunnen niet meer worden gebruikt als dusdanig en moeten de correcte depollutie en demontage ondergaan. Afgedankte voertuigen zijn gevaarlijke afvalstoffen en het uitvoeren ervan is strikt geregeld door de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen. Binnen de EU kunnen afgedankte voertuigen enkel worden overgebracht mits de uitdrukkelijke toestemming van de bevoegde overheid van vertrek (in het geval van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit Leefmilieu Brussel) en van bestemming (de bevoegde overheid van een andere lidstaad van de EU). De uitvoer naar derde landen (buiten de EU) is strikt verboden. Er bestaat geen milieuvergunningsplicht voor deze activiteit.

Gebruikte voertuigen zijn niet-nieuwe voertuigen die voldoen aan alle bepalingen om op de openbare weg te kunnen rijden (in goede staat, alle nodige boorddocumenten). Deze voertuigen zijn geen afval en kunnen als gewone goederen worden uitgevoerd. De uitvoer ervan is niet onderworpen aan een milieuvergunning.


Er bestaat wel een milieuvergunningsplicht voor de exploitatie van een depollutiecentrum voor afgedankte voertuigen en voor de exploitatie van een opslagplaats voor gebruikte en afgedankte voertuigen.

Beide types van milieuvergunningen worden gecontroleerd door de afdeling Inspectie.

Vervoerders van afgedankte voertuigen, die nog niet de correcte depollutie en demontage hebben ondergaan, moeten beschikken over een registratie. Deze registratie is geldig voor onbepaalde duur en laat de vervoerder toe het afgedankte voertuig te vervoeren naar een erkend centrum.
2.
Deze kwestie valt onder de bevoegdheid van mijn collega, staatssecretaris Barbara Trachte.
3.
In de Heyvaertstraat (19), Nijverheidskaai (5), Liverpoolstraat (3), Gosseliesstraat (3) zijn er in totaal dertig ondernemingen met een geldige milieuvergunning of een milieuvergunningsaanvraag voor rubriek 151 (opslagplaatsen voor gebruikte en afgedankte voertuigen). In de voorbije tien jaar zijn er vier stopzettingen gemeld voor deze activiteit in die straten.
Alle milieuvergunningen zijn terug te vinden op deze kaart:
https://leefmilieu.brussels/burgers/tools-en-data/kaarten/alle-vergunningen-op-een-kaart
4.
Er zijn dertien exploitanten van demontagecentra voor auto-onderdelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat aantal is de laatste jaren niet veranderd.