Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de controle op milieuvergunningen voor de export van afgedankte voertuigen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 796)

 
Datum ontvangst: 13/12/2023 Datum publicatie: 08/02/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 08/02/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/12/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

 

  • Wordt de geldigheid van milieuvergunningen voor de export van afgedankte voertuigen regelmatig gecontroleerd? Zo ja, wat blijkt hieruit?

  • Heeft het Brussels Gewest maatregelen genomen om de reconversie te stimuleren van de export van afgedankte voertuigen naar Afrikaanse landen? Zo ja, welke maatregelen en hoe worden ze toegepast?

  • Beschikt u over informatie (statistieken, enz.) over de wettelijkheid van de milieuvergunningen in de Heyvaertwijk? Zo ja, welke tendenzen vertonen ze?

  • Beschikt u over gegevens over de ontwikkeling van recyclageactiviteiten voor onderdelen van afgedankte voertuigen in het Brussels Gewest? Zo ja, wat blijkt uit deze gegevens?

 

 
 
Antwoord    Voor deze vragen verwijs ik u naar mijn collega’s, minister Alain Maron en staatssecretaris Ans Persoons.