Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de problemen met parkeerapps

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1885)

 
Datum ontvangst: 22/01/2024 Datum publicatie: 12/03/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 12/03/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/01/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Sommige parkeerapps veroorzaken problemen voor veel gebruikers. Als je in sommige parkeerapps, zoals 4411, de parkeersessie ‘s avonds niet beëindigt zodra de parkeerplaats gratis is, wordt de sessie de volgende dag hervat zonder dat de gebruiker daarover wordt geïnformeerd. Volgens de beheerders van een van die apps was dat een beslissing van het gewest. Bovendien vergeten veel automobilisten om de parkeersessie te beëindigen, wat nadelig uitdraait.

- Luistert u aandachtig naar de suggesties van de beheerders van parkeerapps om de vele klachten die ze dagelijks ontvangen te voorkomen?

- Hebt u een einde gemaakt aan de praktijk waarbij de parkeersessie de volgende dag automatisch wordt hervat, waardoor gebruikers worden misleid?

- Zo niet, kunt u uitleggen waarom die praktijk nog niet is stopgezet?

- Zullen er automatische herinneringen worden ingesteld na een bepaalde parkeertijd, bijvoorbeeld twee of drie uur, om te voorkomen dat automobilisten vergeten hun parkeersessie te beëindigen?

- Beschikt u over informatie over het aantal gebruikers van parkeerapps in het Brussels Gewest?

- Kunt u bevestigen dat die apps, die oorspronkelijk bedoeld waren om het betalen bij parkeren transparanter en eerlijker te maken, die doelstelling van transparantie en eerlijkheid nog steeds handhaven?

 
 
Antwoord    De informatie die u geeft, is niet meer up to date. Sinds maart 2023 wordt de betaling van een parkeersessie automatisch stopgezet aan het einde van de parkeerperiode voor alle zones in alle gemeenten. Als een gemeente bijvoorbeeld een rode zone heeft waar van 9u00 tot 18u00 moet worden betaald, wordt om 18 uur een stop geprogrammeerd om de parkeersessie te beëindigen voor alle applicaties of betalingen per sms. Er is vastgesteld dat het oude systeem dat de betaling niet automatisch stopzette nog van toepassing was in één zone in Anderlecht, maar die fout werd intussen rechtgezet.
Parking.brussels is niet op de hoogte van de klachten gericht aan de beheerders van betaalapplicaties, die deze klachten zelf afhandelen.
Met uitzondering van de hierboven beschreven automatische beëindiging aan het einde van de parkeerperiode, plannen de operatoren van applicaties en sms’en niet om overdag automatische herinneringen te gebruiken.