Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de parkeerproblemen op het Kasteleinsplein

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1886)

 
Datum ontvangst: 22/01/2024 Datum publicatie: 14/03/2024
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 23/24 Datum antwoord: 14/03/2024
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/01/2024 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    De voltooiing van de werkzaamheden aan het Kasteleinsplein is gepland voor november 2024.

Omwonenden en winkeliers hebben herhaaldelijk hun bezorgdheid geuit over het verlies van 140 parkeerplaatsen zonder alternatief. Destijds liet u ons weten dat u alternatieve oplossingen onderzocht en dat er voldoende plaatsen beschikbaar waren in nabijgelegen parkeergarages. Uit navraag bij de genoemde parkeergarages bleek echter dat het aantal aangekondigde plaatsen in de omliggende parkeergarages onjuist was, omdat u geen rekening had gehouden met onbezette plaatsen die door bedrijven of particulieren waren gereserveerd. U had ook 30 minuten gratis parkeren aangekondigd om de legitieme zorgen van winkeliers weg te nemen, maar het blijkt dat die mogelijkheid niet meer werkt op de parkeerapps.

  • Hoe staat het concreet met de alternatieven om het verlies van 140 parkeerplaatsen te compenseren, rekening houdend met de daadwerkelijk beschikbare plaatsen in naburige parkeergarages?

  • Zult u ervoor zorgen dat de mogelijkheid om 30 minuten gratis te parkeren opnieuw werkt in de parkeerapps?

  • Bent u van plan om vóór november 2024 oplossingen in te voeren om de bezorgdheid over het verdwijnen van parkeerplaatsen weg te nemen?

 
 
Antwoord    De heraanleg van het Kasteleinsplein is een gemeentelijk project, geleid door de gemeente Elsene, dat we toejuichen en ondersteunen omdat het een bijzonder kwaliteitsvolle leefomgeving zal creëren met behoud van de huidige functie van de markt die uitsluitend op het plein zal worden georganiseerd.

De stedenbouwkundige vergunning voor dit gemeentelijk project, afgeleverd in juli 2023, legde geen andere parkeervoorwaarden op dan de integratie van een bijkomende Cambio-parkeerplaats in de wijk.

In het kader van de ontwikkeling van het project vroeg de gemeente een studie aan parking.brussels. Het aantal te schrappen parkeerplaatsen is aanzienlijk. Een eerste analyse door parking.brussels toont aan dat de capaciteitsreserves op straat in de omgeving ook aanzienlijk zijn, zoals reeds uitgelegd in het antwoord op uw mondelinge vraag hierover. De bezettingsgraad ‘s avonds en ‘s nachts in de zone is 44%.


In de BePark gedeelde parkings “Elsene Washington”, “Louiza 350”, “Mercelis” en “Ibis Styles” zijn nog plaatsen beschikbaar voor abonnementen (te reserveren op de website van BePark). In de openbare parkings Platinum (66 pl.), Vleurgat (120 pl.), Louiza (325 pl.) en Stéphanie (602 pl.) kan het zijn dat sommige plaatsen worden gereserveerd voor bedrijven of particulieren, maar zijn er nog plaatsen. Aangezien de bezettingsgraad op straat laag is, zullen bezoekers wellicht eerder gebruik maken van de naburige straten dan van de faciliteiten buiten de straat.

Met betrekking tot de gratis 30 minuten: de voornaamste apps bieden deze mogelijkheid aan - 4411, Seety, Yellowbrick, enz. - alsook de parkeermeters. Het aantal uitgegeven tickets van dit type stijgt in de betrokken zone (120 in november 2023, 150 in december 2023, 220 in januari 2024).